Žibuntas Mikšys. Hoping for a Homecoming

Photo by Gintarė Grigėnaitė

A book of memories dedicated to the artist’s 100th anniversary

Compilers: Ilona Mažeikienė, Regina Urbonienė

Texts by: Janina Ališauskienė, Raymond Beyeler, Vytautas Bikulčius, Arūnas Gelūnas, Linas Jablonskis, Aleksandra Jacovskytė, Giedrė Jankevičiūtė, Rainer Gottlieb Mordmüller, Arūnas Sverdiolas, Saulius Valius

Translators: Albina Strunga, Isabelle Chandavoine-Urbaitis

Copy-editor Ilona Čiužauskaitė

Designer Rūta Mozūraitė

Photographers: Raimondas Malaiška, Elona Malaiškienė, Irena Aleksienė, Vaidotas Aukštaitis

Published by Lithuanian Nationals Museum of Art, 2023

Printed by UAB Petro ofsetas

Copies 300

212 pages

25 x 20 cm