Vytauto Kazimiero Jonyno (1907–1997) kūrybos paroda „Visa širdim į Lietuvą“

2018 m. rugpjūčio 7–rugsėjo 23 d.

Vytautas Kazimieras Jonynas. Meno muziejus Vašingtone. 1952. © Vytauto Kazimiero Jonyno galerija

Dailininkas, grafikas, knygų iliustruotojas, pedagogas, skulptorius ir vitražistas, meno mokyklų steigėjas ir puoselėtojas V. K. Jonynas (1907–1997), paliko ženklų pėdsaką pasaulio meno panoramoje. Taupomųjų kasų premija (1940) už K. Donelaičio „Metų“ iliustracijas, du aukso medaliai Paryžiaus pasaulinėje parodoje (1937), Prancūzijos Garbės legiono ordinas (1945), LDK Gedimino III laipsnio ordinas (1993) – tai tik dalis garbingų apdovanojimų. V. K. Jonyną 90-mečio proga pasveikino popiežius Jonas Paulius II ir Lietuvos Respublikos Prezidentas. Prancūzams apie V. K. Jonyno veiklą primena medžio raižinių iliustracijos Prospero Mérimée „Lokiui“, vokiečiams – unikalūs pašto ženklai, iliustracijos J. W. Goethe’ės knygoms „Jaunojo Verterio kančios“ ir „Mainco apgulimas“, generolo F. Koenigo portretas, Vatikanui ir pasaulio katalikams – V. K. Jonyno apipavidalintas Vatikano paviljonas pasaulinėje Niujorko parodoje, vitražais ir mozaikomis dekoruotos bažnyčios JAV. Gebėjimas toli nuo tėvynės įkurti Dailės ir amatų mokyklą Freiburge, sutelkusią tautiečius menininkus – ypač reikšmingas faktas. „Jei V. K. Jonynas ir nebūtų turėjęs kitų nuopelnų, pokario metais įsteigta mokykla École des Arts et Métiers ir ją išėję dailininkai būtų įamžinę jo vardą Lietuvos dailės istorijoje“, – teigia prof. Stasys Goštautas, pabrėždamas, kad išeivijos dailės sugrįžimas į nepriklausomą Lietuvą būtų visai kitoks be V. K. Jonyno auklėtinių – Romo Viesulo, Albino Elskaus, Antano Mončio, Elenos Urbaitis ir kitų.

 

V. K. Jonynas dėstė Mainco meno institute Vokietijoje, Catan Rose meno institute ir Fordhamo universitete (JAV), surengė parodų Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Olandijoje, JAV. Jo darbų gausu Europos ir JAV muziejuose, privačiose kolekcijose. Laikas išeivijoje (Vokietijoje, Amerikoje) – tai gilių V. K. Jonyno ieškojimų, kūrybinės brandos etapas. Virtuoziškose iliustracijose, urbanistiniuose piešiniuose ir akvarelėse, teminėse ir mitologinėse kompozicijose, peizažuose ir portretuose ryškėja naujų žemynų meno dvelksmas, persipinantis su moderniojo meno ir abstrakčiojo ekspresionizmo elementais. Tolimų šalių horizontai neištrynė iš dailininko atminties meilės gimtajam kraštui, nuostatų apie tautinio meno svarbą, gebėjimo orientuotis menų ir stilių raidoje.

 

                                                                                                                  Vida Mažrimienė

                                                                                                                             

 

Vytautas Kazimieras Jonynas gimė 1907 m. Alytaus valsčiuje. 1923–1929 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, 1931 m. studijų tikslais išvyko į Paryžių, mokėsi grafikos, medžio skulptūros ir vidaus dekoravimo Aukštojoje dekoratyvinės ir taikomosios dailės mokykloje (Conservatoire National des Arts et Métiers), taip pat baldų konstravimo Taikomosios dailės mokykloje (Ecole Boulle). 1935 m. surengęs personalinę parodą Zak galerijoje Paryžiuje, V. K. Jonynas sugrįžo į Kauną. Dalyvavo jaunųjų dailininkų grupės „Ars“ veikloje, 1935–1940 m. Kauno meno mokykloje dėstė grafiką ir medžio skulptūrą, 1940–1944 m. buvo Meno mokyklos, performuotos į Kauno taikomosios dailės institutą, direktorius ir dėstytojas.  1944 m. kartu su šeima pasitraukė į Vokietiją. 1946 m. Reymondui Schmittleinui talkinant, V. K. Jonynas įkūrė Freiburgo dailės ir  amatų mokyklą (École des Arts et Métiers), kuri veikė iki 1950 metų. 1951 m. išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, gyveno ir kūrė Niujorke. Dėstė, kartu su Donaldu Shepardu Niujorke įsteigė bažnytinio meno ir vitražų studiją.  

 

Po trijų dešimtmečių trukusios priverstinės emigracijos, V. K. Jonynas 1974 m. pirmą kartą apsilankė Lietuvoje, į kurią vėliau nuolat sugrįždavo. Surengęs personalines parodas Vilniuje ir Kaune, 1986 m. Lietuvos dailės muziejui ir Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui padovanojo didelį kūrybos rinkinį. Už reikšmingą indėlį į Lietuvos kultūrą dailininkui suteiktas Lietuvos Respublikos nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas ir valstybės lėšomis pradėta statyti vardinė galerija Druskininkuose, šalia M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus. V. K. Jonyno galerija (arch. Algimantas Kančas), Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys duris lankytojams atvėrė 1993 metais. Dailininkas šioje galerijoje leisdavo vasaras, tapydavo, bendraudavo su lankytojais, komentuodavo savo kūrybą. V. K. Jonynas mirė 1997 m., palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje.

 

Galerijoje Druskininkuose saugomi V. K. Jonyno kūriniai – dailininko dovana Lietuvai. Parodoje „Visa širdim į Lietuvą“ eksponuojami darbai, sukurti po Antrojo pasaulinio karo Vokietijoje, JAV ir sugrįžus į Lietuvą: vitražų ir mozaikų projektai, piešiniai anglimi ir tušu, akvarelės.

 

V. K. Jonyno galerijos informacija

 

Liepų g. 33, LT-92145 Klaipėda
Tel. / faks. (8 46) 410 416; tel. (8 46) 410 412
domsaitis.galerija@lndm.lt