Vladimiro Sušilovo paroda „Natiurmortai” iš ciklo Dailės pedagogų kūryba

2019 m. kovo 1– balandžio 7 d.

V. Sušilovas. Amžina vasara. Nevarėnai. 2018

V. Sušilovas gimė 1949 m. kovo 1 dieną Telšiuose. 1967 m. baigęs Nevarėnų vidurinę mokyklą, studijavo Šiaulių pedagoginio instituto (dabar Šiaulių universitetas) Dailės fakultete. Po studijų pradėjo dirbti mokykloje ir pedagogo pašaukimui liko ištikimas visą gyvenimą: 1972–1975 m. dirbo Kražių vidurinėje mokykloje piešimo, braižybos ir darbų mokytoju, 1975–1982 m. buvo Tel­šių tai­komosios dailės technikumo direktoriumi, 1982 m. persikėlęs gyventi į Klaipėdą, aštuonerius metus vadovavo Adomo Brako dailės mokyklai, vėliau iki 2011 m. toje pačioje mokykloje dėstė tapybą. Nuo 1973 m. V. Sušilovas dalyvauja parodose, 1999 m. tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nariu.

 

V. Sušilovo kūryba atspindi išskirtinį autoriaus žingeidumą ir plačius meninius interesus – nuo skandinavų epų, Rytų Prūsijos, Žemaitijos istorijos iki lietuviško kaimo gyvenimo. Dar vidurinėje mokykloje jis pradėjo rašyti eilėraščius, yra išleidęs poezijos rinkinį „Vieškelių dulkės“ (2014). Ir tapyboje, ir poezijoje vyrauja tos pačios temos ir motyvai. Peizažai, istorinės kompozicijos, portretai ir natiurmortai pasižymi romantizuotu vaizdu, poetišku pasakojimo stiliumi, sodriomis spalvomis. Dailininkas yra puikus piešėjas, dažnai lieja akvareles ir dalyvauja visose tradicinėse akvarelės parodose, kurias rengia LDS Klaipėdos skyrius. Jubiliejinėje V. Sušilovo parodoje eksponuojami aliejinės tapybos natiurmortai, kuriuos pamėgo tapyti pastaraisiais metais. Paroda Prano Domšaičio galerijoje tęsia dailės pedagogų kūrybos pristatymų ciklą. 

                                  

 LDM Prano Domšaičio galerijos informacija

Liepų g. 33, LT-92145 Klaipėda
Tel. / faks. (8 46) 410 416; tel. (8 46) 410 412
domsaicio.galerija@lndm.lt