Vaclovas Ratas. Anapus pusiaujo

2021 m. birželio 11 d. – rugsėjo 5 d.

 

Fot. Gintarė Grigėnaitė

Birželio 10 d. Vytauto Kasiulio dailės muziejuje atidaroma Vaclovo Rato (1910–1973) grafikos kūrinių paroda „Vaclovas Ratas. Anapus pusiaujo“. Kuratorių dr. Tojanos Račiūnaitės ir Reginos Urbonienės parengta V. Rato kūrybos paroda lankytojų lauks nuo birželio 11 d.

 

 

Vaclovo Rato gyvenimo ir kūrybos kelias driekiasi per kelis žemynus: nuo Europos iki Australijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų, visur palikdamas ryškų pėdsaką, o ypač – anapus pusiaujo. Dailininkas atvyko į Australiją, jau būdamas patyręs ir savo stilių suformavęs grafikas. Apie 1957-uosius, priėmęs Australijos pilietybę, jis pakeitė pavardę į trumpesnę formą „Ratas“, kurią jau ir anksčiau vartojo kaip kūrybinį pseudonimą.

 

Per dvidešimt trejus Australijoje praleistus metus dailininkas įsitvirtino didžiulės šalies grafikos istorijoje. Kartu su bendraminčiais subūrė Australijos dailininkus-grafikus į pirmąją pokarinę visos Australijos grafikos parodą, buvo vienas iš Sidnėjaus grafikų draugijos (Sydney Printmakers) kūrėjų, priklausė Australijos šiuolaikinio meno draugijai (Contemporary Art Society), dalyvavo šių draugijų parodose. Dailininkas aktyviai reiškėsi Australijos lietuvių bendruomenės kultūrinėje spaudoje. Parengęs ir publikavęs albumą „Vienuolika lietuvių menininkų Australijoje“, jis tapo pirmuoju profesionalaus Australijos lietuvių dailės metraštininku ir propaguotoju.

 

Fot. Gintarė Grigėnaitė

V. Rato talentą formavo lietuviškoji grafikos mokykla. Kartu su Viktoru Petravičiumi, Pauliumi Augiu-Augustinavičiumi ir Telesforu Valiumi, anot Kazio Bradūno, V. Ratas priklausė „didžiajam ketvertukui“ – keturių reikšmingiausių tarpukario Lietuvos grafikų grupei. Visi jie – tos pačios Kauno meno mokyklos ir profesoriaus Adomo Galdiko grafikos studijos auklėtiniai, kūrę lietuvių grafikos pagrindus tarpukariu. V. Rato individualus stilius radikaliai keitėsi emigracijoje, jį veikė Europos dailės modernizmo srovės, ypač – kitoniška mitinių tikėjimų persmelkta Australijos gamta ir gyvūnija, aborigenų meno tradiciniai motyvai.

 

Parodoje eksponuojama apie 60 kūrinių iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus ir privačių kolekcijų. V. Rato kūrinių parodą surengti paskatino Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje vykdomi Lietuvos diasporos dailės tyrimai ir dosnios Australijoje gyvenusio menininko šeimos dovanos mūsų muziejui: 1975 m. didelį kūrinių pluoštą padovanojo menininko našlė Regina Ratienė, o 1998 m. ir 2018 m. dailininko duktė Ramona Ratas-Zakarevičius reikšmingai papildė kolekciją retais, vienetiniais menininko kūriniais ir jo asmeninio archyvo dokumentais.

 

Parodą lydi 1949 m. Miunchene išleistos ir bibliografine retenybe tapusios V. Rato iliustruotos lietuvių liaudies pasakos „Dvylika juodvarnių“ (The Twelve Ravens) faksimilė (dailininkė Rūta Mozūraitė), kuri inspiravo parodoje vyksiančių edukacinių programų kryptį. Bus parengtos edukacinės paskaitos šeimoms, skirtos knygrišystei ir dailininko knygos kūrimui, kurias ves knygrišė menotyrininkė Rūta Taukinaitytė-Narbutienė.

 

Fot. Gintarė Grigėnaitė

 

Parodos kuratorės: dr. Tojana Račiūnaitė, Regina Urbonienė

 

Architektas Tomas Valentinaitis

 

Parodos partneris Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

 

Informacinis rėmėjas Pasaulio lietuvių bendruomenė

 

Rėmėjas Australijos lietuvių bendruomenė

 

Projektą finansuoja

 

 

Muziejus prašo lankytojų nuolat dėvėti apsauginę kaukę, dezinfekuoti rankas, išlaikyti ne mažesnį nei 2 metrų atstumą nuo kitų asmenų, atkreipti dėmesį į ant grindų esančias informacines linijas, atsižvelgti į muziejaus darbuotojų prašymus, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. Taip pat, esant galimybei, už muziejaus bilietą ir kitas paslaugas prašome atsiskaityti banko kortele.

A. Goštauto g. 1, LT-01104 Vilnius
Tel. (8 5) 261 6764
kasiulio.muziejus@lndm.lt