Tarpdalykinė mokslinė konferencija „Migracija: sampratos ir patirtys“

Kazio Daugėlos fotografija iš Antano Skaisgirio kolekcijos

Šiemet Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinys Vytauto Kasiulio dailės muziejus pradeda ekspozicijos atnaujinimo darbus, aktualizuojančius XX–XXI a. Lietuvos diasporos dailės palikimą bei integruojančius jį į Lietuvos dailės lauką. Tikslingam specializuoto rinkinio ir ekspozicijos turinio formavimui, pabrėžiant vieną prioritetinių nacionalinės atminties institucijos interesų krypčių, svarbu parengti teorinę prieigą, pagrįstą konstruktyvia moksline diskusija ir įžvalgomis.

 

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus kartu su Lietuvos kultūros tyrimų institutu kviečia į konferenciją mokslininkus, tiriančius atminties kultūrą bei jos sanklodas Lietuvoje ir už jos ribų, kultūrinės tapatybės tęstinumo ir pokyčių problemas, migraciją ir diasporų formavimosi geopolitines sąlygas, migrantų sociokultūrinės integracijos tarptautinėje visuomenėje procesus.

 

Pasitelkiant istorijos, sociologijos, antropologijos, politologijos, menotyros, literatūrologijos, kultūrologijos tyrimus siekiama kompleksiškai aptarti migracijos reiškinį, analizuoti XIX–XXI a. migracijos raidą ir jos veiksnių kontekstą, tarpdalykinio diskurso pagrindu apibrėžti migracijos daugiaaspektę sampratą.

 

 

 

 

 

 

 

Konferencijoje siūlomos nagrinėti temos:

 

  • Sąvokų diaspora, egzodas, išeivija koncepcijos ir jų interpretavimas

 

  • Lietuvos ir diasporos sinergija: intelektualinių vertybių tranzitas

 

  • Migrantų kartų kaita: įsivietinimo praktikos

 

  • Globali tinklaveika: deteritorializuotos kultūros ir meno patirtys

 

 

Pranešimų trukmė 20 min.

 

Pranešimų temas su anotacijomis (iki 1000 spaudos ženklų) kviečiame teikti iki liepos 1 d. adresu: margarita.matulyte@lndm.lt

 

Konferencija vyks 2021 m. spalio 27 d. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius) ir (arba) nuotoliniu būdu.

 

 

Organizacinis komitetas:

 

  1. dr. Arūnas Gelūnas (pirmininkas), Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
  2. dr. Algė Andriulytė, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas
  3. prof. dr. Violeta Davoliūtė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
  4. doc. dr. Lolita Jablonskienė, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Vilniaus dailės akademija
  5. dr. Margarita Matulytė (koordinatorė), Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
  6. Ilona Mažeikienė, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

A. Goštauto g. 1, LT-01104 Vilnius
Tel. (8 5) 261 6764
kasiulio.muziejus@lndm.lt