Tarpdalykinė mokslinė konferencija „Migracija: sampratos ir patirtys“

2021 m. spalio 27–28 d. KONFERENCIJOS ĮRAŠAI

Kazys Daugėla. Skaitytojas. Kempteno perkeltųjų asmenų stovykla, Bavarija, 1945–1949. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus kartu su Lietuvos kultūros tyrimų institutu surengė tarpdalykinę mokslinę konferenciją, kurioje dalyvavo mokslininkai, tiriantys atminties kultūrą bei jos sanklodas Lietuvoje ir už jos ribų, kultūrinės tapatybės tęstinumo ir pokyčių problemas, migraciją ir diasporų formavimosi geopolitines sąlygas, migrantų sociokultūrinės integracijos tarptautinėje visuomenėje procesus. Pasitelkiant istorijos, sociologijos, antropologijos, politologijos, menotyros, literatūrologijos, kultūrologijos tyrimus siekta kompleksiškai aptarti migracijos reiškinį, analizuoti XIX–XXI a. migracijos raidą ir jos veiksnių kontekstą, tarpdalykinio diskurso pagrindu apibrėžti migracijos daugiaaspektę sampratą.

 

 

Migracijos reiškinys, lituanistinio paveldo įmuziejinimas yra viena prioritetinių Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus interesų krypčių ir veiklos sričių. Šiemet Vytauto Kasiulio dailės muziejus pradėjo ekspozicijos atnaujinimo darbus, aktualizuojančius XX–XXI a. Lietuvos diasporos dailės palikimą bei integruojančius jį į Lietuvos dailės lauką. Konferencijoje dalyvavusių mokslininkų tyrimai, įžvalgos, mokslinė diskusija yra aktuali tikslingam specializuoto rinkinio ir ekspozicijos turinio formavimui.

 

 

 

 

Konferencijos įrašus galite rasti čia:

 

Spalio 27 d.

 

 

Spalio 28 d.

 

 

PROGRAMA

 

 

Spalio 27 d.

 

 

Įžanga

 

10.00   Dr. Rasius Makselis, Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Sveikinimo žodis

 

10.05–10.25    Dr. Arūnas Gelūnas, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

Pasaulio Lietuva kaip dailės ekspozicija: migracijos įmuziejinimo iššūkis

 

 

I sesija             Moderuoja prof. dr. Violeta Davoliūtė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

 

10.25–11.10    Prof. dr. Vytis Čiubrinskas, Vytauto Didžiojo universitetas, Pietų Ilinojaus universitetas (JAV)

Transnacionalizmas ir migracija: sampratos, strategijos ir lietuvių migrantų patirtys Teksase, Užvolgyje ir Čikagoje (plenarinis pranešimas)

 

11.10–11.35    Vytautas Juška, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija

Australijos lietuvių demografija

 

11.35–11.55    Kavos pertrauka

 

 

II sesija           Moderuoja dr. Margarita Matulytė, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos kultūros tyrimų institutas

 

11.55–12.20    Dr. doc. Gitana Vanagaitė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Ką apie emigraciją galvojo Vincas Kudirka ir Juozas Tumas-Vaižgantas

 

12.20–12.45    Dr. Tomas Balkelis, Lietuvos istorijos institutas

Lietuvių ir žydų migracija į Vakarus, 1867–1914: panašumai ir skirtumai

 

12.45–13.10    Dovilė Čypaitė-Gilė, Vilniaus universitetas

„Išvykstu, nes ten gyvena mano sužadėtinis.“ Žydų emigracijos iš tarpukario Lietuvos priežastys

 

13.10–14.00    Pietų pertrauka

 

 

III sesija          Moderuoja dr. Algė Andriulytė, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas

 

14.00–14.25    Dr. Skaidrė Urbonienė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Simbolinės tėvynės paieška: Igno Končiaus drožiniai

 

14.25–14.50    Doc. dr. Aušrinė Cemnolonskė, Vytauto Didžiojo universitetas

Lietuvos istorijos ir dailės dialogai išeivijoje

 

14.50–15.15    Dr. Indrė Vitkuvienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Lietuviai katalikai Vakarų Europoje: religinis tapatumas ir pastoracijos kaita

 

15.15–15.35    Kavos pertrauka

 

 

IV sesija          Moderuoja dr. Tomas Balkelis, Lietuvos istorijos institutas

 

15.35–16.00    Dr. Algimantas Kasparavičius, Lietuvos istorijos institutas

Nuo Paryžiaus iki Rio de Žaneiro: Egzodo Lietuva Šaltojo karo metais (keli politikos ir kultūros sinergijos pavyzdžiai)

 

16.00–16.25    Dr. Asta Petraitytė-Briedienė, Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas

Lietuvos diplomatinės tarnybos požiūris į lietuvių išeiviją Šaltojo karo metais

 

16.25–16.50    Ignas Stanevičius, Vilniaus universitetas

Pirmieji pokario lietuvių katalikų dvasininkų integraciniai iššūkiai Vakaruose

 

 

Spalio 28 d.

 

 

V sesija           Moderuoja dr. Andrea Griffante, Lietuvos istorijos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 

10.00–10.45    Prof. dr. Violeta Davoliūtė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

„Mūsų šeimą jungė tyla.“ Lietuvių diasporos trečiosios kartos „nepatogios“ istorijos refleksijos (plenarinis pranešimas)

 

10.45–11.10    Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

„Nėra tokios vietos kaip namai“: grįžimo naratyvai literatūroje

 

11.10–11.35    Gerda Pilipaitytė, Vytauto Didžiojo universitetas

Sugrįžimas į atminties vietą: kultūrinė trauma Mariaus Macevičiaus dramoje „Antoškos kartoškos“ ir Jerónimo Lópezo Mozo dramoje „El olvido está lleno de memoria“

 

11.35–11.55    Kavos pertrauka

 

 

VI sesija          Moderuoja dr. Algimantas Kasparavičius, Lietuvos istorijos institutas

 

11.55–12.20    Dr. Gintarė Venzlauskaitė, Kauno technologijos universitetas, Glazgo universitetas (Jungtinė Karalystė)

„Antrasis pasaulinis karas yra svarbiausias įvykis mano gyvenime, nors gimiau žymiai vėliau.“ Priverstinės lietuvių migracijos diasporos palikuonių patirtis, tapatybė ir balsas šiuolaikinių atminties debatų kontekste

 

12.20–12.45    Augustas Alekna, Lundo universitetas (Švedija)

Karo pabėgėlių patirčių (po)atmintis dviejų išeivijos kartų refleksijose

 

12.45–13.10    Rūta Matimaitytė, Lietuvos istorijos institutas

Vilko vaikų naratyvo gimimas Lietuvos viešojoje erdvėje

 

13.10–14.00    Pietų pertrauka

 

 

VII sesija        Moderuoja Ilona Mažeikienė, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Vilniaus dailės akademija

 

14.00–14.25    Prof. dr. Marija Drėmaitė, Vilniaus universitetas

Migruojantys modernistai: Nacionalinės architektūros mokyklos kūrimas ir jos išsisklaidymas, 1920–1950 m.

 

14.25–14.50    Prof. dr. Rasa Žukienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Lietuvių dailės parodos Vokietijoje ir JAV XX a. 5–9 dešimtmečiais: reprezentacija, integracija, sunykimas

 

14.50–15.15    Dr. Zita Pikelytė, Panevėžio kraštotyros muziejus

Panevėžio fotografai Jonas Žitkus ir Antanas Patamsis. (Iš)gyvenimo perspektyvos

 

15.15–15.35    Kavos pertrauka

 

 

VIII sesija       Moderuoja doc. dr. Lolita Jablonskienė, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Vilniaus dailės akademija

 

15.35–16.00    Dr. Margarita Matulytė, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Reemigracija: kasdienybės kultūros Lietuvoje transformacijos

 

16.00–16.25    Prof. dr. Dalia Kuizinienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Lietuvių egzilio ir (e)migrantų literatūra: ribos ir paribiai

 

 

Diskusija

 

16.25–17.25    Moderuoja dr. Arūnas Gelūnas, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

Dalyvauja: prof. dr. Violeta Kelertienė, Vašingtono universitetas (JAV); prof. dr. Violeta Davoliūtė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas; prof. dr. Dalia Kuizinienė, Vytauto Didžiojo universitetas; prof. dr. Rasa Žukienė, Vytauto Didžiojo universitetas; dr. Skaidra Trilupaitytė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas; Ilona Mažeikienė, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

 

 

Programą galite atsisiųsti čia: Konferencijos programa_el. versija

 

 

Konferencijos organizacinis komitetas:

 

dr. Arūnas Gelūnas (pirmininkas), Lietuvos nacionalinis dailės muziejus;

dr. Algė Andriulytė, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas;

prof. dr. Violeta Davoliūtė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas;

doc. dr. Lolita Jablonskienė, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Vilniaus dailės akademija;

dr. Margarita Matulytė (koordinatorė), Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos kultūros tyrimų institutas;

Ilona Mažeikienė, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Vilniaus dailės akademija.

A. Goštauto g. 1, LT-01104 Vilnius
Tel. (8 5) 261 6764
kasiulio.muziejus@lndm.lt