Simpoziumas „Modernybė ir antropocenas. Algimanto Jono Kuro atvejis“ 

2024 m. balandžio 11 d., ketvirtadienį, 18:00 

Pranešėjai: Vaiva Daraškevičiūtė, Mintautas Gutauskas, Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė 

 

Žolėje styrančios surūdijusios mechanizmų nuolaužos, laiko tėkmės sumaitoti pramoniniai daiktai – kintančių žmogaus ir gamtos santykių refleksija ženklina šiuo metu Nacionalinėje dailės galerijoje veikiančią tapytojo Algimanto Jono Kuro kūrybos parodą „Himnas perskilusiai šypsenai“ (kuratorė Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė). 

 

 A. J. Kuro parodą kuratorė vadina poetine retrospektyva, išryškinančia tapytojo kūrybos aktualumą šiandien klestinčiame ekologinių, kvazireliginių ideologijų kontekste. Tapytojo kūryboje galime atrasti taršos, gamtinių resursų išnaudojimo, žaliavų antrinio panaudojimo, žmogaus-daikto-mechanizmo motyvus. Savitą jo estetinę žiūrą kritikai praminė „šiukšlynų poezija“. Kurą masino visa tai, kas progresą postuluojančioje sovietinėje kultūroje buvo laikoma paribiais.

 

Ar šiandien šiukšles ir kitus žmogaus veiklos padarinius vis dar galima laikyti paribiais? Ar įmanoma „atmatyti“ ekokatastrofinę nuotaiką modernizmo dailėje?  

 

Kviečiame dar kartą pasikalbėti apie modernistinio ir antropoceninio mąstymo skirtumus, estetinę antropoceno reprezentaciją ir pasvarstyti, kaip naujos idėjos persmelkia meno kūrinių interpretacijas, kuo A. J. Kuro darbai mums gali būti įdomūs šiandien.  

 

 

Prof. dr. Mintautas Gutauskas „Modernybė ir antropocenas: nuo vilties prie nerimo“ 

Pranešime bus pristatoma, kokius santykius su aplinka ir laiku suformuoja modernybė; aiškinamasi, kokio pobūdžio kultūrinį lūžį reiškia antropocenas; kodėl apie dabartį ir ateitį svarstome krizės ir nerimo terminais; kokio pobūdžio žmogiškosios atsakomybės ir tapatybės pajauta sudaro antropoceno epochos atmosferą.  

 

Doc. dr. Vaiva Daraškevičiūtė „Antropoceno estetika: tarp anestezijos ir jautrumo įgalinimo“ 

Pranešėja aptars, kokį poveikį krizinės situacijos priėmimui daro estetinės antropoceno reprezentacijos. Viena vertus, antropoceno vizualizavimas gali veikti ne mobilizuojančiu būdu, bet kaip anestezijos faktorius; kita vertus, šiandien reflektuojant antropoceną ypatinga reikšmė tenka menui, kaip galinčiam išvesti anapus antropoceno-reginio perspektyvos. 

 

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė „Kas vyksta tarp žemės ir dangaus, arba meno kūrinys kaip laiko chimera“ 

Parodos „Himnas perskilusiai šypsenai“ kuratorė išsamiau pristatys tapytojo Algimanto Jono Kuro kūrybą ir svarstys, kuo ji svarbi šiandieninės, visą mūsų kasdienybę ir ateitį persmelkusios ekokatastrofinės nuotaikos kontekste. Vis dėlto apsigautume, jeigu A. J. Kuro tapyboje matume tik ekologines temas, – autorius sau kėlė tikslus priešintis vyravusiam ideologiniam fonui ir optimistinės sovietmečio realybės propagandai. 

 

Po pranešimų vyks Q&A sesija. 

 

Dalyvavimas renginyje nemokamas, be registracijos. Norint apsilankyti parodose, reikia įsigyti lankytojo(s) bilietą. 

Renginys gali būti fotografuojamas. Dalyvaudami sutinkate, kad jūsų atvaizdas gali būti panaudotas NDG veiklų viešinimo tikslais. 

Dizainerė Laura Grigaliūnaitė 

Konstitucijos pr. 22, LT-08105 Vilnius
www.ndg.lt