„Prieš… ir po…“ Prano Gudyno restauravimo centre restauruotų kūrinių paroda

2015 m. birželio 19 – 2016 m. rugsėjo 11 d.

Nežinomas XIX a. antros pusės dailininkas. Moters portretas. Kairėje – nerestauruotas paveikslas, dešinėje – paveikslas po restauracijos.

Restauruotų kūrinių paroda – retas reiškinys Lietuvos kultūriniame gyvenime. Ištyrinėti, konservuoti ir restauruoti dailės kūriniai, istorinės ir archeologinės vertybės neužsiguli ant restauratorių darbo stalų, jais iškart papildomos veikiančios ar formuojamos naujos muziejų ekspozicijos, kilnojamosios parodos, kurios pritraukia tūkstančius Lietuvos ir užsienio meno mylėtojų. Restauratorių rankomis naujam gyvenimui prikeltus vertingus ir unikalius eksponatus lankytojai mato Nacionalinės dailės galerijos, Vytauto Kasiulio dailės, Radvilų rūmų, Palangos gintaro ir Laikrodžių muziejų bei Prano Domšaičio galerijos ekspozicijose, Žemaičių muziejuje „Alka“, Šiaulių „Aušros“, Biržų „Sėlos“, Rokiškio krašto, Šilutės, Genocido aukų, Bažnytinio paveldo ir kitų muziejų ilgalaikėse parodose. Iš restauruotų eksponatų sukurta Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų istorinių interjerų ekspozicija.

P. Gudyno restauravimo centras išaugo iš 1946 m. Vilniaus valstybiniame dailės muziejuje (dabar – Lietuvos dailės muziejus) įkurtų nedidelių tapybos restauravimo dirbtuvių. Šiuo metu čia veikia tapybos, grafikos, tekstilės, keramikos, polichromuotos medinės skulptūros, meninių baldų ir rėmų, metalo dirbinių bei archeologinių radinių restauravimo dirbtuvės, kuriose restauruojami Lietuvos ir užsienio muziejų, Lietuvos bažnyčių ir privačių kolekcijų eksponatai. Mokslinių tyrimų skyriuje atliekami kultūros vertybių kompleksiniai technologiniai tyrimai bei restauravimo medžiagų ir metodų analizė, tobulinamos įprastos ir kuriamos naujos konservavimo bei restauravimo technologijos.

Restauravimo centre dirba per 60 įvairių specialybių aukštos kvalifikacijos restauratorių ir tyrėjų, čia stažuojasi Lietuvos ir užsienio muziejų bei bibliotekų restauratoriai, praktiką atlieka restauravimo specialybių studentai iš Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų, konsultuojami muziejų ir kitų meno vertybes saugančių įstaigų kuratoriai. Šiandien Lietuvoje nebėra muziejaus ar kitos meno vertybių turinčios įstaigos, kuri nesinaudotų Restauravimo centro specialistų žiniomis ir paslaugomis.

Per pastaruosius dešimtmečius restauruota didelė dalis vertingiausio Lietuvos sakralinės dailės palikimo – XVI a. „Sapiegų Madona“ bei Pranciškaus Smuglevičiaus (1745–1807) ir Costantino Villani’o (1751–1824) didieji paveikslai, puošiantys Vilniaus arkikatedros bazilikos interjerą; Vilniaus Aušros Vartų koplyčios XVII a. „Gailestingumo Motinos“ paveikslas; Vilniaus bernardinų bažnyčiai priklausantys XVII a. kūriniai „Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai“ ir „Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“; Šiluvos, Žemaičių Kalvarijos, Palangos ir Tytuvėnų bažnyčių didžiųjų altorių paveikslai; Skarulių Šv. Onos bažnyčios interjero skulptūros, Vilniaus katedros lobyno vertybės. Tyrinėjant ir restauruojant Vilniaus Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios Dievo Motinos paveikslą, nustatyta, kad tai seniausias Lietuvoje sakralinės molbertinės tapybos kūrinys – Maskvos tapybos mokyklos stiliumi XV a. nutapyta ikona.

Tarsi atskiras puslapis Restauravimo centro istorijoje – nuo 1971 m. tiriami ir restauruojami M. K. Čiurlionio (1875–1911) kūriniai, eksponuojami Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Ne mažesnio profesionalumo reikėjo restauruojant XVII a. japonų grafiką, Vilniaus universiteto XVII a. astronominius ir geografinius gaublius, svarbius Lietuvos dokumentus, rašytus ant pergamento karalių ir kunigaikščių raštinėse.

Paroda „Prieš… ir po…“ kviečia apžiūrėti jau restauruotus dailės kūrinius, tarp kurių yra didieji altoriniai Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčios paveikslai, mados istoriko Aleksandro Vasiljevo kolekcijos eksponatai, lėlių teatro kūrėjo Stasio Ušinsko (1905–1974) marionetės, kitos istorinės vertybės, archeologiniai radiniai. Be to, šalia rodomi nerestauruoti, apnaikinti laiko ir įvairių nelaimių eksponatai, kuriuos restauratoriai grąžins į gyvąjį meno vertybių pasaulį, į ekspozicijų bei parodų sales.

Prof. dr. Jūratė Senvaitienė

Arsenalo g. 3A, LT-01100 Vilnius
Tel. +370 5 262 8080, +370 5 212 1813
El. p. tddm@lndm.lt
Muziejus pritaikytas asmenims, turintiems judėjimo sutrikimų

Taip pat žiūrėkite

Be kategorijos

Parodos „Prieš… ir po…“ uždarymo proga Taikomosios dailės muziejuje – svetingas savaitgalis

Virtuali paroda

Prieš… ir po… Prano Gudyno restauravimo centre restauruotų kūrinių pavyzdžiai