Projektas „Duok leteną, drauge, kursime kartu“

Fot. Vaidė Gaudiešiūtė

LNDM Prano Domšaičio galerijos bendruomeniškumą skatinantis projektas „Duok leteną, drauge, kursime kartu“, kurį remia Klaipėdos miesto savivaldybė, sutelkė skirtingų profesijų atstovus bendram tikslui – mažinti žmonių su specialiaisiais poreikiais kultūrinę atskirtį, padedant jiems per dailę ir jos priemonių pažinimą priartėti prie kūrybinės saviraiškos. Projekto komandą sudaro edukatoriai, kaniterapeutai, dailininkai ir pedagogai. Jų bendromis pastangomis buvo parengta edukacinė programa, kurią sudaro devynios kūrybinės dirbtuvės, skirtos įvairioms vaizduojamosios ir taikomosios dailės šakoms ir dailės priemonėms pristatyti. Kūrybines dirbtuves neatlygintinai vedė savanoriai dailininkai ir pedagogai: Birutė Andriekutė, Isroilžonas Barotis, Rita Budvytytė, Martynas Lapas, Žaklina Peseckaitė, Laima Gedvilaitė-Sakalauskienė, Simas Žaltauskas. Jiems talkino ne tik edukatorės, bet ir specialistės su šunimis-asistentais: kaniterapeutė, ergoterapeutė Loreta Jurkuvienė su anglų kokerspaniele Kleopatra, kaniterapijos asistentė, psichologė Alva Survilienė su Berno zenenhundo veislės kalyte Lota ir kultūros vadybininkė Inga Norkūnienė su Erdelio terjeru Kuršiu. Specialistės su apmokytais šunimis-asistentais jau ne pirmus metus padeda įvairaus amžiaus ir gebėjimų asmenims įsitraukti į įvairias kūrybines ir kultūrines veiklas. Iš ankstesnių bendrų projektų ir edukacinių veiklų patyrėme, kad gyvūnų dalyvavimas edukaciniuose užsiėmimuose sukuria glaudžią ir emociniu požiūriu teigiamą bei konstruktyvią atmosferą, skatinančią atvirumą, pasitikėjimą savimi ir vienas kitu. Tai labai svarbu dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais žmonėmis, kurie dažnai jautriau reaguoja į naujas erdves, veiklas, nepažįstamus asmenis. Specialiai parengtų šunų-asistentų buvimas kūrybinėse dirbtuvėse visiems padėjo muziejuje pasijusti natūraliau, užmegzti emocinį ryšį, skatino atvirą bendravimą, įsitraukimą į kūrybines veiklas. Vienus dalyvius šalia buvę šuniukai padrąsino, kitus nuramino ir padėjo susikaupti. Toks bendradarbiavimas įgalino mokinius iš Klaipėdos specialiosios mokyklos „Svetliačiok“ ir Litorinos mokyklos, suaugusiuosius iš Klaipėdos socialinių paslaugų centro „Danė“ ir neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ padedant dailininkams mokytis gaminti popierių, lipdyti iš molio, spausdinti grafikos presu, tapyti ant didelių drobių ar piešti pastelėmis, išbandyti grotažo techniką. Kūrybinės dirbtuvės buvo paklausios: galerijos edukatorės jas papildomai vedė tiek dalyvavusiems šiame projekte, tiek naujai prisijungusiems įstaigų globotiniams. Po projekto kaniterapeutės su šunimis-asistentais yra kviečiamos bendradarbiauti ne tik su socialinės pagalbos, bet ir su švietimo įstaigomis. Prašymai surengti papildomas dirbtuves, visų pusių išreikštas noras ir toliau plėtoti tokias veiklas galerijos darbuotojas skatina ne tik tęsti šį projektą, bet ir kurti naujas, vienijančias veiklas. Dėkojame savanoriams dailininkams, kaniterapeutėms, pedagogams ir, žinoma, visiems kūrybinių dirbtuvių dalyviams.

 

Projekto „Duok leteną, drauge, kursime kartu“ rėmėja ‒ Klaipėdos miesto savivaldybė (Kultūros ir meno sritis, bendruomeniškumą skatinantis projektas)

Liepų g. 33, LT-92145 Klaipėda
Tel. / faks. (8 46) 410 416; tel. (8 46) 410 412
domsaicio.galerija@lndm.lt

Taip pat žiūrėkite

Galerija

Projekto „Duok leteną, drauge, kursime kartu“ akimirkos