Prano Domšaičio galerijoje – beveik šimtas natiurmortų iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinio

Spalio 6 d., penktadienį, 18 val. LNDM Prano Domšaičio galerijoje atidaroma paroda „Kasdienybės liudininkai. Natiurmortas kaip laikmečio re(de)konstrukcija“. Parodos kuratorė Nijolė Nevčesauskienė parodai atrinko beveik šimtą XX a. antros pusės dailės kūrinių iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinio. Natiurmorto žanro kūriniai gana retai eksponuoti savarankiškose parodose, tik vienas kitas rodytas personalinėse arba bendrose parodose.

 

Parodoje „Kasdienybės liudininkai. Natiurmortas kaip laikmečio re(de)konstrukcija“ bus pristatyti mažiau žinomi, nematyti kamerinio žanro natiurmortai – „tylieji kasdienio gyvenimo liudininkai“ iš XX a. antros pusės Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinio. Pasak kuratorės N. Nevčesauskienės, „Vincentas van Goghas  1885 m.  nutapė natiurmortą  „Trys batų poros“, kuris  jauniems dailininko kolegoms pasirodė gan keistas. Tačiau  netrukus šie gerokai nudėvėti batai virto vienu įspūdingiausių dailininko autoportretiniu liudijimu“. Parodos kuratorė tikisi, kad būtent ši paroda padės žiūrovams pažvelgti į kasdienybę kitokiu žvilgsniu.

 

Parodoje eksponuojami tapybos, grafikos, fotografijos, keramikos, tekstilės kūriniai atkleidžia ne tik protestą prieš ideologinę sovietinę sistemą, bet ir skatina mąstyti bei suprasti to meto kasdienybę. Parodos kuratorė išryškina, kaip sovietinis laikotarpis veikė natiurmorto žanrą, kokios meninės priemonės buvo naudojamos, kaip kito naratyvai, kompozicijos, spalvų ir formų idėjos. Kelia klausimą, ar atkūrus nepriklausomybę ir mene išryškėjus postmodernizmo tendencijoms, natiurmortas liko aktualus, ar ištirpo ready-made ir kituose konceptualiuose ieškojimuose?

 

Parodą „Kasdienybės liudininkai. Natiurmortas kaip laikmečio re(de)konstrukcija“ lydės turininga edukacinė ir renginių programa. Spalio 7 d., šeštadienį, 12 val. parodos kuratorė Nijolė Nevčesauskienė kvies į ekskursiją, 14 val. vyks susitikimas su Rūta ir Česlovu Lukenskais ,,Cucina povera, arte povera“ („Skurdo virtuvė, skurdusis menas“). Pedagogė R. Lukenskienė pasakos apie lietuvišką vargo virtuvę, įsigalėdavusią sunkmečių ir negandų laikotarpiais, pristatys keletą „vargo“ patiekalų ir kvies pokalbiui apie šios virtuvės vietą  pertekliaus visuomenėje. Menininkas Č. Lukenskas pristatys šio meninio judėjimo idėjas per savo kūrybinę praktiką, kvies diskutuoti, kas yra asambliažas – menas, ne- / menas ar anti- / menas.

 

Parodoje pristatomi menininkai: Jūratė Bagdonavičiūtė, Alfonsas  Budvytis , Mečislovas Bulaka, Vytautas Ciplijauskas, Jonas Čeponis, Henrikas Čerapas, Jonas Gasiūnas, Bronius Gražys, Ona Grigaitė-Baltėnienė, Algis Griškevičius, Antanas Gudaitis, Leonardas Gutauskas, Adomas Jacovskis, Stasys Jusionis, Vytautas  Kairiūkštis, Antanas Kairys, Dalia Kasčiūnaitė,  Leonas Katinas, Giedrius Kazimierėnas, Vincas Kisarauskas, Algimantas Kunčius, Algimantas Kuras, Alvydas  Lukys, Antanas Martinaitis, Jonas Martinaitis, Bronė Mingilaitė-Uogintienė, Jūratė Mykolaitytė, Alfonsas Motiejūnas, Boleslovas Motuza-Matuzevičius, Rimantas Olšauskas, Arvydas Pakalka, Lili Janina Paškauskaitė, Galina Petrova, Algirdas Petrulis, Marijus Piekuras, Ignas Piščikas, Sigitas Prancuitis, Marija Račkauskaitė-Cvirkienė, Viktorija Repšienė, Augustinas Savickas, Algis Skačkauskas, Gintautas Stulgaitis, Aspazija Surgailienė, Mikalojus Šalkauskas, Antanas Šukys, Algimantas Švėgžda, Algimantas Vitolis Trušys, Leonardas Tuleikis, Eduardas Urbanavičius, Raimondas Urbonas, Ričardas Povilas Vaitiekūnas, Henrikas Albertas Valujevičius, Ramunė Vėliuvienė, Romanas Vilkauskas, Alfonsas Vilpišauskas, Valerija  Zalensienė.

 

 

Paroda „Kasdienybės liudininkai. Natiurmortas kaip laikmečio re(de)konstrukcija“, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33, Klaipėda) atidaroma 2023 m. spalio 6 d., 18 val., veiks iki 2024 m. kovo 31 d. 

 

 

Kuratorė Nijolė Nevčesauskienė

Architektė Ieva Glumac

Dizainerė Loreta Uzdraitė

Organizatorius Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Domšaičio dailės galerija Rėmėjas Klaipėdos miesto savivaldybė

Liepų g. 33, LT-92145 Klaipėda
Tel. +370 46 410 412
domsaicio.galerija@lndm.lt