Nomeda ir Gediminas Urbonai. Dalinai užpelkinta institucija

2023 liepos 27 d. – rugsėjo 24 d.

Kone visose kultūrose ir kraštovaizdžiuose pelkė tapatinama su krize. Tai – piktoji gamta, griaunanti pamatinę tvarką, suslėgdama žemę, orą ir vandenį į neaprėpiamą beformį darinį – beformybę, nepasiduodančią kartografavimui ir atvaizdavimui. Tai – parazitų namai: chaotiškame pelkės vešlume nieko nepastatysi ir neužauginsi, ji net grasina sujaukti laiką, amžiams užkonservuodama įsiurbtus kūnus bei medžiagas.

 

Priimdama ir tuo pat metu apversdama aukštyn kojom šias negatyvias gamtos pasaulio mitologijas, paroda „Dalinai užpelkinta institucija“ pelkėje įžvelgia viltį ir ateitybę. Ekspozicijoje naujomis priemonėmis atkuriami svarbiausi pastarojo dešimtmečio Nomedos ir Gedimino Urbonų darbai, tarp jų „Upė teka“ (2012), „Grybų jėgainė“ (2017) ir „Psichotropinis namas. Ballardo technologijų zooetikos paviljonas“ (2015–2016). Taip pat pristatomi ankstesnių projektų archyvai, dalis jų sukurti pereinamuoju laikotarpiu po geležinės uždangos griuvimo. Paroda atveria skirtingus Urbonų kūrybos etapus – nuo ankstyvųjų feministinių (po)sovietinės sąmonės interpretacijų iki bendruomeninio aktyvizmo bei meno ir mokslo asambliažų. Tačiau atspirties tašku įvairiems šių menininkų bendradarbiavimu grįstiems projektams visuomet buvo tai, ką šiandien vadiname aplinkodairiniu pilietiškumu.

 

Charakteringai įkūnydama menininkų praktiką, žaidimą socialinėmis formomis ir procesais, „Dalinai užpelkinta institucija“ alsuoja veiksnumu ir yra atvira nenumatytų aplinkybių poveikiui. Paroda įtraukia žmogiškus ir ne visai žmogiškus kūnus, aprėpia dirbtuves, gyvus darinius ir robotus bei įgalina neįtikėtiną, išskirtinį veiksmą – pelkės perkėlimą į muziejų, įkurdinant ją Nacionalinės dailės galerijos kieme. Toks gyvosios kontrabandos kūrinys sulydo miesto ir gamtos ekologijas, ragindamas instituciją globoti ir prižiūrėti šią organizmų bendruomenę, tapdamas vienu metu ir veiksmo įrankiu, ir paskata meditacijai apie naujas sambūvio formas.

 

Už galerijos ribų esantis parodos protagonistas – pagrindinis veikėjas – pietų Lietuvos pelkė, vadinama „Meškos šikna“. Urbonai ją pasitelkė kaip vaizduotės darinį, savosios muziejaus pelkės provaizdį, tačiau parodos veikimo laiku ji taps ir ekskursijų bei vietos tyrimų vieta. Be to, šis vietovardis taikliai apibūdina šalis, kurios buvo „užsėstos“ imperialistinės ekspansijos.

 

Parodos pavadinimas nurodo į amerikiečių menininko Roberto Smithsono kūrinį „Dalinai palaidota pašiūrė“ – žemės meno klasiką, neplanuotai tapusią memorialu studentams, kuriuos 1970 m. toje vietoje vykusių antikarinių protestų metu nušovė Nacionalinės gvardijos kareiviai.

 

Šie aštrios konfrontacijos momentai išryškina kultūros ir demokratinių institucijų trapumą, pažeidžiamumą bei primena, kad ekosistemos yra – arba turėtų būti suvokiamos kaip – politikos subjektai. Pelkė – tai dinamiška būtybių ir medžiagų, gaivalų ir teritorijų įvairovė, metanti iššūkį pasaulio skirstymui į „gamtos“ ir „kultūros“ konstruktus bei suteikianti netikėtą galimybę naujos išminties formavimuisi ir gyvybės gimimui iš chaoso.

 

 

 

Parodos organizatorė – LNDM Nacionalinė dailės galerija

 

Parodos kuratorius Larsas Bangas Larsenas

Architektai: Jurga Daubaraitė, Jonas Žukauskas

Dizaineris NODE Berlin Oslo

Koordinatoriai: Giedrius Gulbinas, Mindaugas Reklaitis, Aušra Trakšelytė

 

Parodos bendradarbiai: Adesola Akinleye, Vinzenz Aubry, Remigijus Daubaras, Antanas Gerlikas, Natalia Grom, Nicole L’Huilier, Terry T Kang, Simona Kačinskaitė, Laima Kristina Kazlauskienė, Jonas Kubilius, Kotryna Markevičiūtė, Beatričė Mockevičiūtė, Eglė Nedzinskaitė, Giedrius Pilkis, Gailė Pranckūnaitė, Tobias Putrih, Jan St. Werner, Austėja Tavoraitė, Indrė Umbrasaitė, Rytis Urbanskas, Gabrielė Urbonaitė, MIT Climate Visions

 

Instaliavimo komanda: Leonas Abromaitis, Gediminas G. Akstinas, Audrius Antanavičius, Norbert Hinc, Andrius Ivanovas, Vidas Juršėnas, Vsevolod Kovalevskij, Almantas Lukoševičius, Tomas Orlovas, Jurgis Paškevičius, Dainius Markevičius, Andrius Melys, Vytautas Narbutas, Ilona Virzinkevič, Kazimieras Sližys, Vadim Šamrov, Mažvydas Truklickas

 

Kalbos redaktoriai: Alexandra Bondarev, Kristina Pilitauskienė, Kristupas Sabolius, Aušra Simanavičiūtė, Carolyn A. Shea

 

Padėka Juozui Augučiui, Haozhen Feng, Augustai Fišerytei, Lolitai Jablonskienei, Julijai Kiršienei, Evaldui Makrickui, Barbarai Lavrenovai, Jūratei Sendžikaitei, Aistei Valiūtei ir Daumantui Plechavičiui, Nerijui Zableckiui, Arvydui Žalpiui 

 

Ypatingai dėkojame Vladui Lašui, Gintarui Rapkauskui 

 

 

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Partneriai: Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus dailės akademija, Gamtos tyrimų centras, Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas, Lietuvos etnokosmologijos muziejus, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Informaciniai partneriai: LRT, Vilnius 700 metų jaunas

Rėmėjai: Telia, Durpeta, UPS, Exterus, Fundermax, Baloša

Konstitucijos pr. 22, LT-08105 Vilnius
www.ndg.lt