Netikėtas dailininko Karlo Eulensteino sugrįžimas į Klaipėdą

2021 m. spalio 25 d., pirmadienį, 17 val.

Karl Eulenstein (1892–1981). Kumelė su kumeliuku. 1960

2020 m. rudenį LNDM Prano Domšaičio galeriją pasiekė maloni žinia. Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui Vokietijoje gyvenantis ponas Ekkehardas Hildebrandtas dovanoja iš Klaipėdos kilusio dailininko ekspresionisto Karlo Eulensteino paveikslus. Šią gerąją naujieną pranešė ilgametis galerijos draugas, bendrų parodų kuratorius Rytprūsių krašto muziejaus Liuneburge (Vokietija) direktoriaus pavaduotojas dr. Jörnas Barfodas. Deja, pandemija sutrukdė iškilmingą ceremoniją.

 

Prano Domšaičio galerijoje 2021 m. spalio 25 d. 17 val., dalyvaujant svečiams iš Vokietijos: ponui E. Hildebrandtui,  Rytprūsių krašto muziejaus direktoriui dr. Joachimui Mähnertui, dr. J. Barfodui ir LNDM muziejaus direktoriui dr. Arūnui Gelūnui, muziejaus direktoriaus pavaduotojai parodoms ir edukacijai Jolantai Marcišauskytei-Jurašienei, bus perduota 15 dailininko paveikslų.

 

Eulensteinas vienas žymiausių iš Klaipėdos kilusių dailininkų. Jis gimė 1892 m. rugpjūčio 25 d. gausioje garlaivio kapitono šeimoje. Tėvas buvo vokietis, motina – lietuvė. Šeima gyveno Didžiosios Vitės priemiestyje. Dailininkas vėliau prisiminė: „<…> mes gyvenome Klaipėdoje, ant marių kranto, taip arti vandens, kad įspūdžiai ir šiandien yra gyvi ir betarpiški, niekada nepamiršiu.“ Klaipėdoje jis dirbo pirklio kontoroje. 1919 m. įstojo į Karaliaučiaus meno akademiją, po studijų gyveno Karaliaučiuje, vėliau persikėlė į Berlyną. Ryšys su gimtine nenutrūko. Kaip laisvai kuriantis dailininkas iki pat 1944 m. vasaros jis lankėsi Klaipėdos krašte. 1925, 1932 ir 1933 m. surengė parodas tradicinėje Klaipėdos dailės renginių vietoje Roberto Schmidto knygyne, miesto centre. Lankėsi Nidos dailininkų kolonijoje. Artimai bendravo su ekspresionistu Ernstu Mollenhaueriu, dailininkų kolonijos Nidoje globėju.

 

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, Berlyno bombardavimo metu sudegė jo dirbtuvė ir ten buvę kūriniai. Šiame mieste dailininkas gyveno ir kūrė iki pat mirties, iki 1981 m.

 

Karl Eulensteina (1892–1981). Vyras pelkėje, II.

Eulensteino kūryboje vyrauja pajūrio, pamario gamtos motyvai, kasdieniškas žvejų gyvenimas. Rytprūsių dailės paveldo žinovas ir tyrinėtojas dr. J. Barfodas rašė: „Sodrios, švytinčios spalvos K. Elensteino paveiksluose svarbesnės nei formos. Pasak dailininko, viskas atsiranda tarsi savaime, formomis laisvai interpretuojama natūra. K. Eulensteino tapybos stilius ir vaizdavimo būdas išskirtiniai. Jis giliai jautė Kuršių marių kraštovaizdį, sodriomis spalvomis ir sunkiomis formomis perteikė ten gyvenančius žmones ir jų aplinką.“

 

Pono E. Hildebrandto, vieno iš geriausių K. Eulensteino draugų sūnaus, dovanojami darbai yra XX a. 5–6 dešimtmečio. Pokario metais gimtojo krašto dailininkas daugiau nebepamatė, tapė tai, kas įstrigo jo atmintyje. Darbai nutapyti tempera sodriomis, ryškiomis spalvomis. To meto kūrybai būdingi vėlyvojo ekspresionizmo bruožai.

 

Yra keletas XX a. 3–4 dešimtmečio kūrybos laikotarpio akvarelių.

 

Prano Domšaičio galerijoje dailininko darbai buvo pristatyti 2013 m. spalio–gruodžio mėn. parodoje „Karlas Eulensteinas, ekspresionistas iš Klaipėdos“ (kuratorius dr. J. Barfodas, koordinatorė buv. galerijos vadovė Kristina Jokubavičienė). Tai galerijos ir Rytprūsių krašto muziejaus bendradarbiavimo pavyzdys, o miesto visuomenė turėjo puikią galimybę atrasti iš Klaipėdos kilusių dailininkų kūrybą.

 

Dėkojame gerb. ponui E. Hildebrandtui už didžiulę dovaną muziejui ir tarpininkaujančiai Rytprūsių krašto muziejaus vadovybei – dr. J. Mähnertui ir dr. J. Barfodui – už rūpestį ir bendrystę išsaugant ir populiarinant dailės paveldą.       

 

 

Muziejus prašo lankytojų nuolat dėvėti apsauginę kaukę, dezinfekuoti rankas, išlaikyti ne mažesnį nei 2 metrų atstumą nuo kitų asmenų, atkreipti dėmesį į ant grindų esančias informacines linijas, atsižvelgti į muziejaus darbuotojų prašymus, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. Taip pat, esant galimybei, už muziejaus bilietą ir kitas paslaugas prašome atsiskaityti banko kortele. Muziejaus parodas ir ekspozicijas galima lankyti be galimybių paso. Muziejaus renginiuose galimybių pasas būtinas.        

Liepų g. 33, LT-92145 Klaipėda
Tel. / faks. (8 46) 410 416; tel. (8 46) 410 412
domsaicio.galerija@lndm.lt