Edukacinė programa „Įženk į paveikslą. Dailė interaktyviai“

7b_prie teksto
Fot. V. Gaudiešiūtė

Edukacinė programa

Įženk į paveikslą. Dailė interaktyviai

Skirta visoms amžiaus grupėms.

Pagal P. Domšaičio tapybos ekspoziciją.

 

Pasitelkę interaktyvią projekcinę sieną ir kitas galerijoje įdiegtas naujoves, mokysimės žiūrėti ir „pamatyti“ dailės kūrinius, juos analizuoti. Eksperimentuosime, pasitelkdami šviesą ir spalvas, o galiausiai su muzika „įžengsime“ į paveikslą.

 

Plačiau apie programą ir užsiėmimus

 

Prano Domšaičio galerijoje buvo įgyvendintas inovatyvus projektas „Interaktyvi projekcinė siena nuolatinėje P. Domšaičio kūrybos ekspozicijoje“, kurio tikslas – muziejaus ekspozicijų pritaikymas vaikams ir jaunimui. Projekto rėmėja – Lietuvos kultūros taryba.

Nuolatinėje P. Domšaičio kūrybos ekspozicijoje yra įrengta į žmogaus judesius per atstumą reaguojanti interaktyvi projekcinė siena. Panaudojus P. Domšaičio paveikslų skaitmeninius vaizdus, buvo sukurta speciali programa. Lankytojas, atsistojęs prieš projekcinę sieną, pamato savo atvaizdą demonstruojamame paveiksle. Keli kiekvieno paveikslo variantai (spalvotas, spalvotas su išryškinta paviršiaus faktūra, grafinis, nespalvotas reljefinis) leidžia geriau suvokti kūrinio kompoziciją, piešinį, spalvinę gamą, palyginti jį su originalia drobe. Virtualus buvimas paveiksle padeda vaikams, jaunimui nagrinėti kūrinio kompoziciją, keisti ir papildyti jos pirminį variantą.

Projekcijoje naudojami trys P. Domšaičio aliejinės tapybos paveikslai eksponuojami toje pačioje salėje. Prie jų pateikiama išsami informacija: kokie veikėjai vaizduojami paveiksluose, ką jie reiškia ir ką veikia, schemose nagrinėjamos kompozicijos, spalvinė struktūros, tapymo būdai, kitos tapybos meninės raiškos priemonės. Ši informacija padeda įsigilinti į paveikslus ir improvizuoti virtualiame vaizde. 

 

Edukacinę programą „Įženk į paveikslą. Dailė interaktyviai“ sudaro du užsiėmimai:

 

Pirmas žingsnis – spalva ir detalė

Pirmo užsiėmimo metu apžiūrimos dvi tapybos ekspozicijos: ekspresionisto Prano Domšaičio ir realisto Česlovo Janušo, aptariami realistinės ir ekspresionistinės dailės skirtumai. Dalyviai savais žodžiais apibudina pasirinktus dailininkų paveikslus, nusako pirmus įspūdžius, nuotaikas. Po to išklauso muziejininkų parengtus planšetinio audiogido tekstus apie paveikslus, palygina ir įvertina. Naudodamiesi galerijos informaciniame terminale įdiegtais interaktyviais ekspozicijų planais dalyviai ieško pažymėtų kūrinių pagal jų fragmentus. Aptariamas paveikslų koloritas, atliekami praktiniai eksperimentai su spalvomis. Kalbama apie P. Domšaičio paveiksluose pasakojamas istorijas, naudojantis interaktyviais žemėlapiais kuriama gyvenimo istorija. Užsiėmimo metu naudojami grafoprojektoriai: skaidrių ir persiklojančių vaizdų pagalba pratęsiami paveikslai, komponuojamas „tikro gyvenimo ratas“. Šioje užsiėmimo dalyje nagrinėjama detalės ir fakto svarba, ieškoma paveikslo ir tikrovės paralelių.

Praktinėje dalyje surengiama trumpa viktorina, kuriami „spalvų barometrai“, „šalčiausi“ ir „karščiausi“ darbai, pasitelkiant koliažo techniką ar pasinaudojant magnetinėmis lentomis, kuriamos naujos kompozicijos ir stebima, kaip keičiasi vaizdo prasmė, pobūdis, nuotaika dekonstruojant motyvus, detales, keičiant pirmines daiktų spalvas.

 

Antras žingsnis – figūra ir aplinka

Antras programos užsiėmimas vyksta nuolatinėje tapytojo Prano Domšaičio kūrybos ekspozicijoje ir interaktyvios projekcinės sienos salėje. Dalyviai apžiūri salėje eksponuojamus tris P. Domšaičio paveikslus („Pamokslininkas“, „Vaikai, grūdantys kukurūzus“, „Bėgimas į Egiptą“), kurie naudojami interaktyvios projekcijos programoje. Aptariama, ką veikia paveiksluose nutapyti žmonės, kaip juos vaizduoja dailininkas. Dalyviai skiriami į dvi grupes. Viena grupė piešia matytų paveikslų eskizus iš atminties, aptaria kompoziciją. Kita grupė eksperimentuoja su interaktyvia projekcija: „įžengę į paveikslą“ papildo kompoziciją, rankų judesiais valdomais efektais kuria „naujus“ paveikslus. Grupėms pasikeitus vietomis, prie interaktyvios projekcijos buvę dalyviai eskizuose įtvirtina naujas kompozicijas ir spalvines schemas. Užsiėmimo pabaigoje palyginami ir aptariami abiejų grupių eskizai. Analizuojama, kaip žmogaus figūra įtakoja aplinką (šiuo atveju – paveikslo erdvę, į kurią virtualiai įžengiama) ir kaip paveikslo erdvė keičia mūsų asmeninę erdvę.

 

Edukacinio užsiėmimo kaina vienam vaikui – 0,30 € (mokytojai, lydintys vaikus į užsiėmimus, lanko nemokamai)

Užsiėmimai vyksta pirmadieniais–penktadieniais 9.00–16.00, trukmė – iki 1 val.

Užsiėmimai vedami, atsižvelgiant į dalyvių amžių bei pritaikomi specialiųjų poreikių vaikams.

Informacija teikiama ir užsakymai priimami tel. (8 46) 410 421 

ir el. p. menopazinimas.domsaitis@muziejus.ldm.lt

Liepų g. 33, LT-92145 Klaipėda
Tel. / faks. (8 46) 410 416; tel. (8 46) 410 412
domsaitis.galerija@muziejus.ldm.lt