Donatorių salė Vytauto Kasiulio dailės muziejuje

Nuo 2022 m. gruodžio mėn. Vytauto Kasiulio dailės muziejuje veikia naujai įrengta donatorių erdvė, skirta pristatyti rinktinius dovanotos menininko Vytauto Kasiulio kolekcijos kūrinius.

 

Fot. Gintarė Grigėnaitė

Išeivijos dailės kolekcija, kurią šiandien sudaro net 12 000 keturiasdešimties autorių kūrinių, Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje (iki 2019 m. – Lietuvos dailės muziejuje) buvo pradėta formuoti dar sovietmečiu, 1966 m. Reikšmingą jos dalį sudaro kultūros ir meno institucijų bei menininkų donacijos. Gausumu išsiskiria Adomo Galdiko, Vytauto Kazimiero Jonyno, Vaclovo Rato, Telesforo Valiaus, Vytauto Igno, Adomo Varno, Alfonso Krivicko, Romo Viesulo, Elenos Urbaitytės, Alfonso Dargio, Vytauto Kasiulio, Viktoro Vizgirdos, Vytauto ir Aleksandros Kašubų, Kęstučio Zapkaus bei kitų menininkų ir jų šeimų dovanoti kūrybiniai palikimai. Didžioji menininkų dalis Lietuvą paliko besibaigiant Antrajam pasauliniam karui, kai į Vakarus pasitraukė daugelis žinomų kultūros asmenybių. Tad svarbi muziejinės misijos dalis yra supažindinti lankytojus su išskirtinėmis dovanotomis kolekcijomis.

 

Fot. Gintarė Grigėnaitė

Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ projektas – tarptautinė paroda „Vytauto Kasiulio rojaus sodai“, vykusi Vilniaus paveikslų galerijoje, pirmą kartą supažindino Lietuvos meno visuomenę su Paryžiuje kūrusiu menininku Vytautu Kasiuliu (1918–1995). Joje buvo eksponuota per 150 autoriaus kūrinių, surinktų iš įvairių muziejų, bažnyčių, galerijų, privačių rinkinių, Bronės Kasiulienės saugomos kolekcijos Paryžiuje. Po šios apžvalginės kūrybos retrospektyvos dailininko našlė išreiškė valią dovanoti dalį savo vyro kūrinių. Sovietiniu laikotarpiu V. Kasiulio kūryba buvo neprieinama Lietuvos visuomenei, tad imtasi išsamesnių menininko kūrybos tyrimų ir sklaidos, kurią muziejus įgyvendino parengdamas parodų ir leidinių ciklą. 2013 m. birželį duris atvėrė ir viešai menininko kūrybą pristatė LNDM padalinys, pavadintas Vytauto Kasiulio vardu. Šio menininko kūryba įvairiais aspektais buvo pristatyta Lietuvos muziejuose ir kitose kultūros institucijose. Šiandien Vytauto Kasiulio dailės muziejaus tapatybė neapsiriboja viena asmenybe ir formuojama orientuojantis ne į memorialinę paskirtį, bet į Lietuvos išeivijos paveldo įvairovę ir itin aktualią šiuolaikinę kūrybą. Siekiama pristatyti mažiau žinomus vardus, originalius menotyrinius tyrimus, skirtingus požiūrius į diasporos dailę bei jos vertinimą.

 

Fot. Gintarė Grigėnaitė

Atsinaujinęs Vytauto Kasiulio dailės muziejus kviečia į pirmąjį „Migruojančio meno“ programos renginį parodą-ekspoziciją „Lygtis su nežinomaisiais: Lietuvos menininkai Vokietijoje nuo 1945 iki dabar“ bei muziejaus donatoriams skirtą erdvę, kurioje pristatomi rinktiniai Bronės Kasiulienės (1918–2010) ir Vytauto Victoro Kasiulio (1944–2021) padovanotos kolekcijos paveikslai ir archyvalijos, aprėpiančios platų V. Kasiulio kūrybos laikotarpį nuo 1946 m. iki XX a. 9 dešimtmečio.

 

Virtualiai su 2018–2020 m. veikusia Vytauto Kasiulio darbų ekspozicija galima susipažinti čia: https://www.lndm.lt/virtualus-turas-vytauto-kasiulio-dailes-muziejuje/

A. Goštauto g. 1, LT-01104 Vilnius
Tel. +370 5 261 6764
kasiulio.muziejus@lndm.lt