Paroda iš LNDM Klaipėdos krašto XIX–XX a. taikomosios dailės rinkinio „Dionyzo Varkalio kolekcija“

Mergaitė su naščiais. Dionyzo Varkalio kolekcija. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus.

 

Dionyzas Varkalis dažnai yra vadinamas gyva Klaipėdos legenda. Restauratorius, gintaro meistras, Kalvystės muziejaus įkūrėjas bei uostamiesčio sąjūdininkas Klaipėdoje gyvena nuo 1949 metų. Metalas traukė jį nuo mažens. Dar vaikas būdamas, galėjo dienų dienas leisti kalvėje, stebėdamas, kaip karštos geležies gabalas virsta gražiu ir reikalingu daiktu. Tačiau likimas patvarkė savaip – dvidešimt metų Varkalis atidavė jūrai. Nors gyvenimo kelias nenuvedė į meną, įvairiapusė Varkalio veikla susieta su kūryba, metalinių architektūros detalių restauravimu ir liejimu, Klaipėdos krašto kultūros ir dailės paveldo globa.

 

Daugelį metų Varkalis renka krašto gyvenimo ir buities liudininkus – keramikos, metalo dirbinius. Po Antrojo pasaulinio karo, pasikeitus santvarkai, nelikus Klaipėdos krašte senųjų gyventojų ir atsikėlus naujiems, tie daiktai daug kam atrodė svetimi, nereikalingi. Kuriant naują sovietinę buitį, jie tiesiog buvo metami lauk, naikinami. Kiek vėliau, supratus, kad iš jų galima pasipelnyti, imta barbariškai plėšti, kas dar buvo likę (durų užraktus, rankenas, varpelius su durimis ar be jų, kalinėtas groteles, tvoreles ir t.t.). Laimei, buvo tokių žmonių, kuriems ir interjerus puošę meno dirbiniai, ir buities rykai buvo neįkainojama krašto, patyrusio tragiškąjį virsmą, kultūros istorijos dalis. Varkalis, aistringas patriotas, suprato tai vienas pirmųjų.

 

Restauruoti senoviniai laikrodžiai iš jo kolekcijos papildė Laikrodžių muziejaus ekspoziciją. Surinkti kalvių įrankiai, išgelbėtos nuo metalo laužo likimo kalinėtos naikinamų senųjų Klaipėdos miesto kapinių tvorelės davė pradžią Kalvystės muziejui, kuriame Varkalis šiandien ir dirba. Daug energijos jis atiduoda lavindamas jaunimą, garsindamas senuosius amatus, kultūros pãveldą.

 

Keramikos ir metalo dirbinių, plitusių Klaipėdos krašte XIX a.–XX a. pradžioje, kolekciją Varkalis dar 1988-aisiais perdavė Lietuvos dailės muziejui, keletą kartų ji buvo eksponuota Prano Domšaičio galerijoje. Pastaraisiais metais augantis susidomėjimas Mažosios Lietuvos praeitimi paskatino muziejininkus surengti panašaus pobūdžio ilgalaikę parodą.

Porceliano, fajanso indai, bronzinės ir sidabrinės skulptūrėlės, medaliai, žvakidės, vazos, stalo reikmenys ir papuošalai mena Klaipėdos ir viso pamario krašto kasdienį žmonių gyvenimą, atspindi vidutiniojo luomo bei eilinių miestiečių estetinį skonį. Net tokie funkcionalūs dirbiniai kaip durų rankenos, baldų rankenėlės, apkaustai iškalbingai byloja apie laikus, kai praktiškas dirbinys turėjo būti ne tik patvarus, bet ir gražus. Uostamiesčio specifiką atskleidžia originalūs žvejų ir jūreivių amuletai.

 

Nemaža dalis keramikos dirbinių – puodeliai, lėkštės ir lėkštutės, įvairūs suvenyrai yra puošti Klaipėdos miesto ir krašto vietovių vaizdais arba pažymėti buvusių restoranų, smuklių, viešbučių užrašais. Ant jų randame ir Klaipėdos, Tilžės, Karaliaučiaus pirklių, prekiavusių Europos porceliano manufaktūrų ir fabrikų produkcija, žymas. Keli metalo indai, šakutės su įspaudu „Herm. Blode“ primena Nidos dailininkų kolonijos, kurios dalyviai apsistodavo garsiajame „tėtušio Blodės“ viešbuty, laikus. Kolekcijoje yra medalių (Klaipėdos sukilimo penktųjų metinių atminimo, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių, Lietuvos nepriklausomybės), ženklų, ženklelių, kurie kartu su ikikarinės Klaipėdos vaizdais atvirukuose byloja apie pažintinę ir istorinę rinkinio reikšmę.

 

Dionyzo Varkalio kolekcija vertinga ir meniniu požiūriu. Daugelis keramikos dirbinių pažymėti garsių Europoje porceliano ir fajanso fabrikų – F. Gardnerio, M. S. Kuznecovo (Rusija), Vedžvudo (Anglija), Meiseno, Altvaserio, Ilmenau, Tyfenfurto, Rozentalio (Vokietija) – ženklais. Bronzinės skulptūrėlės, žvakidės, stalo reikmenys sukurti įvairių Europos kraštų dailininkų ir amatininkų.

 

Kolekcijos eksponatai atspindi Europoje XIX a.–XX a. pradžioje vyravusius dailės stilius – ampyrą, bydermejerį, istorizmą, secesiją, art deco. Žvelgdami į juos, pasijuntame tarsi kelionės laiku dalyviais.

Kristina Jokubavičienė

 

 

 

Lauksime muziejuje lankytojų, kurie pasiruošę nuolat dėvėti apsauginę kaukę, išlaikyti ne mažesnį nei 2 metrų atstumą nuo kitų asmenų, atkreips dėmesį į ant grindų esančias informacines linijas, atsižvelgs į muziejaus darbuotojų prašymus, laikysis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. Taip pat, esant galimybei, už muziejaus bilietą ir kitas paslaugas atsiskaitys banko kortele.

 

 

 

Lankytojai aptarnaujami, parodos, ekspozicijos veikia

  • Antradieniais–šeštadieniais – 12.00–18.00 val.
  • Sekmadieniais – 12.00–17.00 val.
  • Valstybinių švenčių išvakarėse dirba valanda trumpiau
  • Nedirba pirmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis

 

 

Parodų, ekspozicijų lankymo kainos

  • Suaugusiesiems – 4 €
  • Kaina su nuolaida – 2 €
  • Gido paslaugos – 10 €, užsienio kalba – 15 €

Liepų g. 33, LT-92145 Klaipėda
Tel. / faks. (8 46) 410 416; tel. (8 46) 410 412
domsaicio.galerija@lndm.lt

Taip pat žiūrėkite

Virtuali paroda

Ženklas „Atmink Vilnių.1323–1923”. Žalvaris

Eksponatai iš Dionyzo Varkalio kolekcijos

Virtuali ekskursija

Centre – Dionyzas Varkalis

Parodų „Marinistinis peizažas XVII–XXa. tapyboje“, „XVI–XIX a. Vakarų Europos meistrų grafika“, „Nuo baroko iki secesijos“ ir „Dionyzo Varkalio kolekcija“ atidarymo akimirkos