Dailininko Jurgio Mikševičiaus (1923–2014) kūrybos pristatymas

2017 m. gegužės 23 d. 16 val.

Jurgis Mikševičius. Autoportertas. 2004. Kartonas, mišri technika

 

Jurgis Mikševičius. Autoportertas. 2004. Kartonas, mišri technika

 

Šių metų gegužės 23 d., antradienį, 16 val. Vytauto Kasiulio dailės muziejuje vyks dailininko Jurgio Mikševičiaus (1923–2014) kūrybos pristatymas. Dalyvaus dailininko dukros Carolyn Leigh ir Helena Miksevicius (Australija). Rūpindamasi tėvo kūrybos sklaida Carolyn kuruoja šeimai priklausančią kolekciją, nuolat rengia parodas, yra išleidusi dailininkui skirtą albumą. Ji pristatys tėvo biografiją ir kūrybos kelią. Renginio metu bus eksponuojami Lietuvoje saugomi dailininko tapybos ir grafikos kūriniai. Menininko dukros Lietuvos dailės muziejui dovanos J. Mikševičiaus ir jo jaunystės bičiulio A. Elskaus (JAV) kūrinius.

Jurgis Mikševičius gimė 1923 m. Šiauliuose inžinieriaus Medgardo ir gydytojos Elenos šeimoje. 1940 m. baigė berniukų „Aušros“ gimnaziją Kaune. Šeimai pasitraukus iš Lietuvos, būsimasis dailininkas mokėsi Berlyne, 1946 m. studijavo architektūrą Darmštato technikos universitete. Lankė Darmštato kūrybines meno dirbtuves, ugdžiusias pagal Bauhauzo mokyklos principus, mokėsi spalvų teorijos, abstrakcijos pagrindų, dizaino. Studijų metai Vokietijoje subrandino J. Mikševičių kaip menininką, suformavo estetinių vertybių sistemą, išlavino meninį skonį.

1948 m. dailininkas iš Vokietijos emigravo į Australiją. Pradžioje gyveno ir dirbo migrantų stovykloje Baterste (Naujasis Pietų Velsas), dekoravo sales. 1949 m. persikėlė į Kanberą, kur dvejus metus dirbo statybose. Tais pačiais metais pirmasis iš lietuvių tapo Kanberos dailininkų sąjungos nariu, 6–7 deš. dalyvavo parodinėje veikloje. 1953 m. dailininkas persikėlė į Sidnėjų, ten susituokė su Elva Lucas. Tik atvykęs į Sidnėjų, J. Mikševičius reiškėsi Šiuolaikinio meno asociacijos veikloje, rengė dailės parodas. Buvo vienas iš pabaltijiečių menininkų grupuotės „Šešios kryptys“ („Six Directions“) steigėjų (1956). Rengė bendras parodas su lietuvių menininkais (Algirdu Šimkūnu, Henriku Šalkausku ir kt.). Dirbo dailės pedagogu Birongo (Birrong), Beverli Hilso (Beverly Hills) ir Askvito (Asquith) mergaičių mokyklose.

Tapytojas sukūrė peizažų, portretų, natiurmortų, abstrakčių kompozicijų, dekoravo interjerus.

J. Mikševičiaus kūryboje išskiriami keli stilistiniai etapai. Paveiksluose išreikšta intensyvi emocinė būsena artima vokiečių ekspresionistų – Ernsto Ludwigo Kirchnerio, Karlo Schmidto-Rottluffo, Erico Heckelio – kūrybai. Naujos spalvinės harmonijos paieškos, moderni raiška suartina jį su Paulio Klee abstraktais ir avangardistiniais eksperimentais, meditacinės nuotaikos – su indiška misticizmo praktika. Dailininko kūryboje susipina skaudžios europinės karo patirtys, meilė Australijos kraštovaizdžiui, šiltas ir jautrus santykis su žmogumi, sakralumo matmuo.

J. Mikševičiaus kūrinių savo kolekcijose turi Australijos nacionalinė galerija Kanberoje, Lietuvos dailės muziejus, jo darbų esama ir privačiose kolekcijose.

 

Parengė Ilona Mažeikienė

A. Goštauto g. 1, LT-01104 Vilnius
Tel. (8 5) 261 6764
kasiulio.muziejus@lndm.lt