„Čiabuvių pasakojimai“ Nacionalinėje dailės galerijoje

2021 m. liepos 17 d. – rugsėjo 26 d.

Stanislovas Kazimieras Kosakovskis (1837–1905). Vaitkūnų kaimo valstiečiai. Vaitkūnų k., Vilkmergės apskr. (dabar – Ukmergės r. sav.), 1902 m. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Nuo liepos 17 d. Nacionalinės dailės galerijos didžiojoje salėje veikia unikalius, mažai žinomus fotografijos ir etnografijos eksponatus sutelkusi paroda „Aniceta, Stasys, Teresė, Jonas, Janė, Petras, Mykolas, Uršulė, Anupras ir kiti. Čiabuvių pasakojimai“.

 

Nuo seno Lietuvoje gyvena lenkai, žydai, gudai, rusai, karaimai, totoriai, tačiau senbuviai, iš čia kilę ir čia savo gyvenimo medį auginę autochtonai, be abejonės, yra lietuviai. Jų savireprezentacijos arsenalas nemenkas, tačiau pagrindinis, kone esminis tautinio ir valstybinio identifikavimo kodų šaltinis išlieka kaimas, tiksliau, kaimo liekanos – materialusis ir nematerialusis paveldas. 

 

Viso šio bendro ir apibendrinto turto pagrindu kuriami romantizuoti, neretai ir politizuoti pasakojimai apie lietuvių tautą, formuojami lietuviško identiteto stereotipai ir jų vizualizavimo schemos. Liepos 17 d. atidaromos didžiosios Nacionalinės dailės galerijos vasaros parodos objektas yra lietuvių etnosas, tiksliau, mažiausią XIX–XX a. visuomenės modernizavimo įtaką patyrusių ir autentiškiausią bei archajiškiausią kultūrą išsaugojusių kaimo gyventojų sluoksnis. Margaritos Matulytės kuruotas projektas aktyvuoja autentiškus vietinių, čiabuvių, pasakojimus ir patirtis.

 

Pilypo Karkliaus sodybos gėlių darželio planas. Nubraižė Vladas Zdzichauskas (1903–1980). Želčių k., Pašvitinio vlsč. (dabar – Pakruojo r. sen.), 1938 m. Šiaulių „Aušros“ muziejus

Didžiųjų istorijų iškelti ir visuomenės kultūrinėje bei socialinėje atmintyje dominuojantys reiškiniai, ideologizuotos atrankos principais pagrįsti ir paskleisti vaizdiniai, archetipų įprasminimas į paraštes nustūmė kaimo socialinę realybę. Išskleidžiant trijų istorinių epochų (carinės Rusijos, pirmosios nepriklausomos Lietuvos Respublikos, sovietmečio) gilaus kaimo panoramą, apeliuojama į svarbiausius mažojo žmogaus būties dėmenis – laiką ir erdvę.

 

Čiabuvių samprata, deformuota kolonijinių ekspansijų procese, iki šiol turi santykio su kitu apibrėžties hierarchinę konotaciją, nukreipiančią į kultūrų skirtį. Tad rekonstruojant kultūrinę atmintį verta dekolonizuoti ir čiabuvio sąvoką.

 

Parodoje iš čiabuvių pasakojimų, išreikštų pačių sukurtais artefaktais ir fotografų, kraštotyrininkų, etnologų, tautosakininkų surinktais liudijimais, audžiamas kraštovaizdis atveria kaimo žmogaus savastį, jos lėtą raidą, atidengia tykios kultūros sluoksnį. Reikšminga, pasakojimus praturtinanti parodos dalis yra Mariaus Juknevičiaus sukurta garso instaliacija – autentiški čiabuvių pasakojimai, atrinkti iš unikalios lietuvių liaudies folkloro fonogramų kolekcijos, 2008 m. įtrauktos į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą. Ekspoziciją išryškina ir papildo Briuselyje gyvenančios ir dirbančios kraštovaizdžio architektės Sigitos Simonos Paplauskaitės parodos architektūra bei specialiai šiai parodai kurta kolektyvo „Less Table“ instaliacija „Rupus laikas“.

 

Parodą lydi veiklos už NDG ribų: S. S. Paplauskaitės instaliacija „Laikų laukas“ – šalia galerijos, Konstitucijos pr., kylantis miežių laukas, atliepiantis parodoje keliamus tapatybės ir atminties klausimus bei M. Juknevičiaus garso projektas „Čiabuvių fonogramos“ Vilniaus viešosiose erdvėse, Kaune ir Palangoje. „Čiabuvių pasakojimai“ pristatys plačią edukacinę programą: menotyrininko, kuratoriaus Adomo Narkevičiaus paskaitą; šiuolaikinę provincijos realybę nagrinėjančią kūrybinių dirbtuvių programą „Kas aš esu?“ su režisieriumi, teatro pedagogu Gildu Aleksa ir skirtingomis Lietuvos vietos bendruomenėmis; „Atvirųjų fotografijos dirbtuvių“ veiklas su Gintu Kavoliūnu.

 

 

 

Parodos organizatorė – Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Nacionalinė dailės galerija

 

Kuratorė Margarita Matulytė

 

Architektė Sigita Simona Paplauskaitė

 

Grafikos dizainerė Laura Grigaliūnaitė

 

Garso instaliacijos autorius Marius Juknevičius

 

Šviesos dailininkas Eugenijus Sabaliauskas

 

Architektūros įgyvendinimo koordinatorius Mindaugas Reklaitis

 

Projekto koordinatorė Ugnė Marija Makauskaitė

 

Komunikacijos koordinatorė Goda Aksamitauskaitė

 

Instaliacijos „Laikų laukas“ autorė Sigita Simona Paplauskaitė

 

Projekto „Čiabuvių fonogramos“ autorius Marius Juknevičius

 

„Less Table“ instaliacijos „Rupus laikas“ autorės Živilė Lukšytė ir Julija Mazūrienė

 

Parodos internetinis puslapis – ciabuviupasakojimai.lt

 

Internetinio sprendimo autoriai: Ugnė Marija Makauskaitė, Laurynas Antanavičius

 

Eksponatus skolino: Biržų krašto muziejus „Sėla“, Kauno miesto muziejus, Kauno rajono muziejus, Kretingos muziejus, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos liaudies buities muziejus, Lietuvos nacionalinis muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Nalšios muziejus, Rokiškio krašto muziejus, Šiaulių, „Aušros“ muziejus, Vilniaus universiteto biblioteka, Žemaičių muziejus „Alka“

 

 

Muziejus prašo lankytojų nuolat dėvėti apsauginę kaukę, dezinfekuoti rankas, išlaikyti ne mažesnį nei 2 metrų atstumą nuo kitų asmenų, atkreipti dėmesį į ant grindų esančias informacines linijas, atsižvelgti į muziejaus darbuotojų prašymus, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. Taip pat, esant galimybei, už muziejaus bilietą ir kitas paslaugas prašome atsiskaityti banko kortele. Muziejaus parodas ir ekspozicijas galima lankyti be galimybių paso. Muziejaus renginiuose galimybių pasas būtinas.

Konstitucijos pr. 22, LT-08105 Vilnius
www.ndg.lt

Taip pat žiūrėkite