Bendruomeniškumą skatinantis projektas „Duok leteną, drauge, kursime kartu“

Jau antrus metus įgyvendinamo projekto „Duok leteną, drauge, kursime kartu“ metu LNDM Prano Domšaičio galerija 2022-aisiais tapo kūrybinių susitikimų vieta. Bendruomeniškumą skatinantį projektą remia Klaipėdos miesto savivaldybė. Jame buvo sutelkta skirtingų profesijų, veiklų atstovai bendram tikslui – kuo daugiau įtraukti įvairaus amžiaus žmonių su specialiaisiais poreikiais į kultūrines, menines veiklas, padedant jiems per ekspozicijų tyrinėjimą, dailę ir jos priemonių pažinimą priartėti prie kūrybinės saviraiškos. Projekto komandą sudarė edukatoriai, kultūros vadybininkai, kaniterapeutai ir dailininkai-pedagogai. Jų bendromis pastangomis buvo parengta edukacinė programa, kurią sudaro devynios kūrybinės dirbtuvės, skirtos įvairioms vaizduojamosios dailės šakoms ir priemonėms pristatyti.

 

Kūrybines dirbtuves neatlygintinai vedė Adomo Brako dailės mokyklos savanoriai dailininkai-pedagogai iš Klaipėdos: Birutė Andriekutė, Rita Budvytytė, Deivyda Baltuškienė, Vaidė Gaudiešiūtė, Loreta Poškienė, Inga Šmietienė, Rasa Užpelkytė ir Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos dailės mokytoja Žaklina Peseckaitė. Dirbtuvių vadovams talkino specialistės su šunimis-asistentais: kaniterapeutė, ergoterapeutė Loreta Jurkuvienė su anglų kokerspaniele Kleopatra, kaniterapijos asistentė, psichologė Alva Survilienė su Berno zenenhundo veislės kalyte Lota ir kultūros vadybininkė Inga Norkūnienė su Erdelio terjeru Kuršiu. Jau ne pirmi metai specialistės su apmokytais šunimis padeda įvairaus amžiaus ir gebėjimų asmenims įsitraukti į įvairias kūrybines ir kultūrines veiklas. Ankstesnių bendrų projektų ir edukacinių veiklų patirtis rodo, kad gyvūnų dalyvavimas edukaciniuose užsiėmimuose kuria glaudžią ir emociniu požiūriu teigiamą bei konstruktyvią atmosferą, skatinančią atvirumą, pasitikėjimą savimi ir vienam kitu. Tai labai svarbu dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais žmonėmis, kurie dažnai jautriau reaguoja į naujas erdves, veiklas, nepažįstamus asmenis. Specialiai parengtų šunų-asistentų buvimas kūrybinėse dirbtuvėse, jų gebėjimas nuoširdžiai ir betarpiškai bendrauti padėjo tiek dirbtuvių vadovams, tiek jų dalyviams greičiau užmegzti ryšį, skatino įsitraukti į kūrybines veiklas. Šunų smalsumas, žaismingumas dirbtuvių dalyviams leido natūraliau pasijusti muziejaus salėse, drąsino tyrinėti eksponatus, juos interpretuoti. Kartu su kaniterapeutais ir dailininkais apžiūrėję parodas, ištyrinėję, kaip ir iš ko atsiranda kūriniai, projekto dalyviai – mokiniai iš Klaipėdos Litorinos mokyklos, suaugusieji iš Klaipėdos socialinių paslaugų centro „Danė“, neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Klaipėdos viltis“ – patys išbandė įvairias dailės medžiagas ir priemones: lipdė iš molio ir skulptūrinio plastilino, spausdino grafikos presu, tapė ant tekstilinių maišelių ar drobių su glaistu ir mentelėmis, kūrė knygų skirtukus iš džiovintų augalų. Ir kūrybinėse dirbtuvėse šunys-asistentai buvo nepamainomi: Kuršis tapo menotyrininku, emocingai reiškiančiu savo požiūrį į dalyvių kūrinius; Lota ir Kleopatra padėjo nusiraminti ir susikaupti tiems, kam sunku išlaikyti dėmesį. Nenuostabu, kad kuriant kartu su tokiais bendražygiais ne vienam dalyviui kilo noras sukurti ir šuniuko portretą.

 

Tęstinio projekto „Duok leteną, drauge, kursime kartu“ nauda dalyviams patvirtina tokių veiklų reikšmę ir reikalingumą. Todėl užsimezgusios pažintys tarp projekto įgyvendintojų ir dalyvių tikrai išsiplėtos į naujus projektus, kūrybines ir kultūrines veiklas.

 

Projekto koordinatorė – Vaidė Gaudiešiūtė

Liepų g. 33, LT-92145 Klaipėda
Tel. +370 46 410 416; +370 46 410 412
domsaicio.galerija@lndm.lt