2022–2024 m. edukaciniai projektai

Projektas „Savas muziejus“

   

Vytauto Kasiulio dailės muziejaus edukatoriai, bendradarbiaudami su Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 1–3 klasių mokiniais, mokytojomis Agne Jurele, Rasa Kaunelyte-Songine, Olga Smirnova ir menininke, grafikos dizainere bei iliustratore Ula Šimulynaite, parengė ir įgyvendino edukacinių užsiėmimų ciklą „Emocijos mene“.

 

Projektą kuravo Vytauto Kasiulio dailės muziejaus darbuotojos Vaida Radytė-Žiūrienė, Justė Janulevičiūtė ir Rima Povilionytė. Su projekto dalyviais jos aplankė muziejuje eksponuotas parodas ir drauge surengė tris edukacinius užsiėmimus („Spalvos ir jausmai“, „Emocijos portrete“, „Daug jausmų – vienas kūrinys“), kuriuose buvo susipažįstama su pagrindinėmis emocijomis, tyrinėjamas portreto žanras ir sudėtingi kūrinių siužetai, bandoma stebėti, kokių jausmų kelia kūriniai, kokios raiškos priemonės šiuos jausmus sustiprina ir kaip emocijos atsispindi veido išraiškose.

 

Šis edukacinių užsiėmimų ciklas yra Lietuvos nacionalinio dailės muziejus projekto „Savas muziejus“, vykdomo aštuoniuose muziejaus padaliniuose, ir programos „Menas žmogaus gerovei“ dalis.

 

„Savo muziejaus“ tikslas – jungiant skirtingų sektorių (sveikatos, profesionaliojo meno ir muziejinės edukacijos) patirtį ir praktikas sukurti unikalių muziejinės edukacijos metodų, plėsti ir gerinti muziejinių paslaugų kokybę ir prieinamumą atskirtį patiriančiai, ypatingų poreikių turinčiai lankytojų auditorijai.

 

Daugiau informacijos apie „Savo muziejaus“ edukacinius užsiėmimus galima rasti Vytauto Kasiulio dailės muziejuje: https://www.lndm.lt/edukaciniai-uzsiemimai-specialiuju…/. Plačiau apie projektą: https://www.lndm.lt/edukacija/edukaciniai-projektai/.

 

Projektą finansuoja 

 

 

Projektas „Patirčių lagaminas“

   

Fot. Gintarė Grigėnaitė

Vytauto Kasiulio dailės muziejus ir Šeduvos žydų istorijos muziejus „Dingęs štetlas“ 2023 m. įgyvendina 9–12 klasių moksleiviams skirtą projektą „Patirčių lagaminas“. Jau įvyko 25 edukaciniai projekto užsiėmimai ir kūrybinės dirbtuvės, kuriose dalyvavo per 400 dalyvių.

 

Projekto veiklos suteikia mokiniams galimybę pažvelgti į išeivijos diasporos dailininkų kūrybą, atspindinčią migracijos ir emigracijos temas, adaptacijos naujoje aplinkoje, kitose kultūrose sunkumus. Jos padeda rasti bendrų patirčių su skirtingų laikotarpių kūrėjais, išbandyti jų siūlomas raiškos formas.

 

Projekte taikomais vizualinio mąstymo strategijos, istorijų pasakojimo tekstu ir vaizdais bei kitais metodais sukuriamas įdomus ir įtraukiantis edukacijų ir kūrybinių dirbtuvių turinys. Edukacinius užsiėmimus ir kūrybines dirbtuves mokiniams veda Paramos vaikams centro psichologė Ieva Dulinskaitė, istorijų pasakotoja Milda Varanauskaitė, pasaulinį pripažinimą pelniusių knygų iliustratorė Lina Itagaki, Šeduvos žydų istorijos muziejaus edukatorė, istorikė Irina Černeckaitė ir Vytauto Kasiulio dailės muziejaus edukatorė, menotyrininkė Rima Povilionytė.

 

Meno kūriniai moksleiviams tampa diskusijų katalizatoriais. Edukacinių užsiėmimų metu orientuojamasi į tris kūrinių inspiruotas temas: emocijų pažinimą ir įvardijimą, adaptacinius mechanizmus grupėje ir skirtingose situacijose bei savo tapatybės refleksiją.

 

Kūrinius, edukaciniuose užsiėmimuose pasitelktus klausimams kelti, diskusijoms ir pokalbiams su mokiniais inicijuoti, projekto organizatoriai „supakuos“ į „Patirčių lagaminą“ – refleksijų klausimų ir temų pokalbiams rinkinį.

 

Projekte „Patirčių lagaminas“ dalyvauja Šeduvos gimnazijos, ukrainiečių mokyklos „Gravitas Schola“, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos ir visuomeninės organizacijos vaikų ir jaunimo dienos centro „Mūsų nameliai“ moksleiviai.

 

Projektą finansuoja 

 

 

Projektas „Art-Tech-Creativity 4 All“

    

Vytauto Kasiulio dailės muziejus dalyvauja Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ finansuojamame projekte „Art-Tech-Creativity 4 All“. Juo siekiama ugdyti moksleivių kūrybiškumą per meną ir technologijas, kelti mokytojų ir edukatorių kompetencijas. Projekte dalyvauja formaliojo ir neformaliojo švietimo organizacijos iš Airijos, Ispanijos, Italijos, Maltos ir Turkijos. Svarbi projekto dalis – partneriai dalijasi gerąja patirtimi, kaip taikyti inovatyvius mokymo metodus. 2022–2023 m. muziejaus darbuotojos Justė Janulevičiūtė, Rima Povilionytė ir Vaida Radytė-Žiūrienė dalyvavo mokymosi susitikimuose Leterkenyje (Airija), Malatijoje (Turkija) ir Granadoje (Ispanija), o 2023 m. birželį Vytauto Kasiulio dailės muziejuje projekto užsienio partneriams jos vedė mokymus „Kūrybiškumo ugdymas per muziejų edukaciją“.

 

Projekto metu muziejininkės, bendradarbiaudamos su chemijos mokytoja metodininke dr. Rasa Rudzevičiene, parengė dvi naujas edukacines programas, suderintas su pagrindinio ugdymo chemijos bendrosios programos turiniu. Jomis siekiama sudėtingus cheminius procesus moksleiviams pristatyti per patrauklią kūrybinę veiklą. Edukacinius užsiėmimus edukatorės vedė kartu su chemijos mokytoja. Juose dalyvavo 89 Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos 8 klasės moksleiviai ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos I klasės gimnazistai. Taip pat muziejuje vyko integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei chemijos pamoka. Naujos edukacinės programos integruoja kelias tarpdalykines temas ir yra puiki galimybė mokytojams netradicines pamokas vesti muziejaus erdvėse.

 

 

A. Goštauto g. 1, LT-01104 Vilnius
Tel. +370 5 261 6764
kasiulio.muziejus@lndm.lt