2022–2023 mokslo metų edukaciniai užsiėmimai

Vytautas Kazimieras Jonynas. Freiburgas. 1947. Popierius, anglis, akvarelė. LNDM

EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI PARODOJE „LYGTIS SU NEŽINOMAISIAIS. LIETUVOS DAILININKAI VOKIETIJOJE NUO 1945 IKI DABAR“ 

 

IŠ PAUKŠČIO SKRYDŽIO

Skirta 1–8 klasėms

Trukmė – 60 min.

Šiandien, kai vaizdus fiksuojame telefonais, sukurti peizažą – nemenkas iššūkis. Tuo tarpu Freiburge įsikūrę lietuvių dailininkai smalsiai dairėsi aplink. Nors prarastos gimtinės vaizdai tebebuvo vyraujantis jų kūrybos motyvas, tačiau palaipsniui jų darbuose atsirado pasikeitusios tikrovės, naujų peizažų ženklų. Dauguma pamėgo piešti, tapyti senamiestį ir jį supančius kalnus. Pietų Vokietijos aplinka lietuviams priminė gimtinės peizažus: pievos, upeliukai, kalvos, miškai… Dailininkai, kaip ir kiti karo pabėgėliai, negalėjo laisvai keliauti. Norint palikti stovyklos teritoriją, reikėjo gauti karinės valdžios leidimus, o net ir juos gavus, tapant peizažą gamtoje nebuvo galima užtrukti pernelyg ilgai. Todėl daugiausiai yra išlikę eskizinių piešinių, sukurtų trumpų išvykų metu, – juose dažniausiai užfiksuotas pirminis jausminis įspūdis. Ekspresyvumu išsiskiria daugelio lietuvių Vokietijoje kurti peizažai.

Parodoje apžiūrėję Adomo Galdiko, Vytauto Kazimiero Jonyno, Viktoro Vizgirdos ir kitų autorių peizažus moksleiviai praktinėje dalyje išbandys įdomų akvarelės arba pastelės piešimo būdą, padedantį sukurti daugiasluoksnio peizažo įspūdį.

 

 

NUPIEŠTI JAUSMĄ

Skirta 1–8 klasėms

Trukmė – 75 min.

Paroda suteikia galimybę pažinti ir kalbėtis apie patiriamus jausmus ir emocijas. Norėdami suprasti, kaip jaučiasi žmogus, visų pirma žiūrime į jo veidą. Tad parodoje tyrinėsime portretus. Karo blaškomiems, nežinomybės kamuojamiems žmonėms portreto žanras turėjo ypatingą prasmę. Piešdami portretus jie tikriausiai nesąmoningai tikėjosi, kad meno kūriniai bus tvaresni už žmones. Pokario dailininkai, traukdamiesi nuo karo bei represijų, bandė užsidirbti piešdami juos priglaudusių ūkininkų ir kitų geradarių portretus. Jie mėgo piešti pažįstamus bendruomenės veikėjus, bičiulius ir vaikus. Dažnai dailininkai juos dovanodavo portretuojamiems bičiuliams – tai tapdavo maloniu tų laikų prisiminimu.

Su moksleiviais aptarsime Elenos Urbaitytės, Vytauto Kazimiero Jonyno, Vytauto Kašubos, Adomo Galdiko, Vytauto Kasiulio sukurtus portretus: kokius jausmus ir emocijas jie atskleidžia, kas sustiprina išreiškiamo jausmo įspūdį, kokios spalvos, kokios veido išraiškos. Atliksime atpažinti emocijas padedančias užduotis, ieškosime tiksliau emocijas nusakančių žodžių. Praktinėje dalyje moksleiviai, atsižvelgiant į jų amžių, kurs skirtingas emocijas atspindinčius nuotaikingus savo portretus (pradinukai) arba emocijas perteikiančius personažus ir iliustruotas jų istorijas – komiksus (vyresnieji).

 

 

TAPYMAS TUŠU

Skirta 5–8 klasėms

Trukmė – 60 min.

1944 m. liepą prasidėjusio didžiojo lietuvių pasitraukimo pasekmės Lietuvos kultūrai buvo skaudžios. Lietuvą palikę dailininkai piešė juos priglaudusių Rytprūsių ūkininkų, vėliau – kariškių ir kitų geradarių portretus. Akivaizdu, kad tokiu būdu dailininkai stengėsi užsidirbti pragyvenimui, kad galėtų laisviau kurti, rengti parodas ir taip garsinti Lietuvos kultūrą. Pokario dailininkų piešiniai rasdavosi ir kaip akies ir rankos lavinimo pratybos. Jie mėgo piešti pažįstamų bendruomenės veikėjų, bičiulių, vaikų portretus. Yra išlikę daug eskizų, piešinių tušu ir sangvinu, bet mažai aliejinių portretų. Tai rodo buvus prastas sąlygas, nepriteklių, tapybos priemonių trūkumą. Parodoje gausu piešinių tušu. Tušo technika sena ir labai įdomi, piešiančiajam suteikianti daug skirtingų išraiškos galimybių.

Edukaciniame užsiėmime kviečiame išbandyti tapymą tušu. Tai Kinijoje ir Japonijoje populiari subtili gamtos vaizdų, augalų tapyba, įamžinanti žmogaus ir gamtos harmoniją. Buvo teigiama, kad juodo tušo potėpiuose slypi visos spalvos. Taigi, ir moksleiviai kviečiami šia technika sukurti savo paveikslą. 

 

 

MIGRUOJANČIOS TAPATYBĖS

Skirta 9–12 klasėms

Trukmė – 75 min.

Edukacinio užsiėmimo metu išbandysime muziejaus kortelių žaidimą, padedantį inicijuoti pokalbius ir refleksijas. Treniruosime kultūrinio sąmoningumo ir kritinio mąstymo įgūdžius. Edukacinis užsiėmimas paremtas aktyviu dialogu tarp edukacijos vedėjo ir dalyvių, o paroda tampa stimulu, inspiracija pokalbiui, diskusijai ir patirtinėms veikloms. Temų pokalbiams ieškosime parodos kūriniuose.

Parodą sudaro dvi kontrastingos dalys. Pirmoji pasakoja apie pokario (1945–1951) Lietuvos menininkų, karo pabėgėlių, pastangas kurti ir kurtis naujoje vietoje, Vokietijoje. Tačiau ji atskleidžia ne vien pabėgėlių vargus ir praradimus, netektis, bet ir istorinių aplinkybių bei asmeninių pasirinkimų nulemtą kūrybinių atradimų bei naujų patirčių erdvę: pažintį su naujomis nematytomis vietomis, Freiburge įgyvendintą dailės mokyklos atkūrimo idėją ir ten susibūrusius žmones, pristato Vokietijoje sukurtus darbus. Ši paroda išryškina ir aktualizuoja karo pabėgėlių menininkų kūrybos savitumą, jungiant lietuviškos tradicijos kanoną ir Vakarų kultūros įtakas.

Remdamiesi parodos menininkų kūriniais tyrinėsime, kaip jie priima neapibrėžtumą ir pokyčius, prisitaiko ir mokosi naujoje aplinkoje; kuo kiti žmonės pripildo jų gyvenimą, kaip sekasi būti drauge, kas skiria, o kas jungia artimuosius, draugus ir bendruomenes, kultūras.

Antroji parodos dalis – apie laisvus kūrėjus laisvajame pasaulyje, šiuolaikinius menininkus, kuriančius Vokietijoje ir savo tapatybes siejančius su keliomis šalimis. Čia remdamiesi šiuolaikinių menininkių, kuriančių Vokietijoje, darbais diskutuosime apie daugeliui jaunų žmonių aktualias migracijos ir reemigracijos temas, keliones ne tik per laiko, bet ir per skirtingų kultūrinių tapatybių juostas.

 

 

Užsiėmimai vyksta Vytauto Kasiulio dailės muziejaus Edukacijos centre, A. Goštauto g. 1, Vilnius.

 

Kontaktai informacijai ir registracijai:

tel.: + 370 659 57 530, (8 5) 261 6764

El. paštas: kasiulio.edukacija@lndm.lt

 

Edukacinio užsiėmimo bilieto kaina moksleiviui – 3 € (mokytojas, atvedęs grupę, dalyvauja nemokamai).

Trečiadieniais 15–16 val. V. Kasiulio dailės muziejaus Edukacijos centre veikia dailės studija moksleiviams. Vieno užsiėmimo kaina – 3 €.

Dėl didesnių negu 25 moksleivių grupių dalyvavimo edukacijose prašome susisiekti su Edukacijos centru el. paštu arba telefonu ir suderinti galimybes.

A. Goštauto g. 1, LT-01104 Vilnius
Tel. +370 5 261 6764
kasiulio.muziejus@lndm.lt