planas

III aukštas, XI ekspozicijos salė

XVI-XVII a. portretai

← VI ekspozicijos salė | XII ekspozicijos salė →

 

Pažintis su Lietuvos dailės istorija prasideda XVI a. pab. – XVII a. portretais. Juose vaizduojami žymiausių LDK giminių atstovai – įtakingi valstybės ir bažnyčios dignitoriai. Portretams būdingos iškilmingos kompozicijos, išdidi vaizduojamų asmenų laikysena. Užimamas pareigas parodo rankose laikomi valdžios ženklai – etmonų buožė, žemesnio rango karvedžių buzdyganas, maršalkų lazda, kanclerių antspaudas ir panašiai. Papildomos informacijos suteikia herbai ir įrašai.

Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Žygimantui Vazai, o vėliau jo įpėdiniui Vladislovui Vazai, dirbo olandų tapytojas ir architektas Peteris Danckersas de Rij (1605–1661), nutapęs galerijoje eksponuojamą Žygimanto Vazos tėvo Švedijos karaliaus Jono Vazos portretą.

Net trims Lietuvos ir Lenkijos valdovams – Jonui Kazimierui Vazai, Mykolui Kaributui Višnioveckiui ir Jonui Sobieskiui – dirbo iš Gdansko kilęs tapytojas Jurgis Danielius Šulcas. Dailininkas atlikdavo ne tik karaliaus, bet ir su jo dvaru susijusių magnatų užsakymus. Yra sukūręs LDK kanclerio Kristupo Zigmanto Paco ir jo žmonos portretus. Galerijoje eksponuojama Klaros Izabelės de Meji Laskaris Pacienės portreto kopija buvo nutapyta vienai iš Pacų rezidencijų.

Taiklia psichologine charakteristika pasižymintis Vilniaus vyskupo, Gudijos sufragano Mikalojaus Slupskio portretas priskiriamas Vilniuje dirbusiam vokiečių kilmės tapytojui Johanui Šreteriui. Apibendrinta, dekoratyvi plastika būdinga nežinomo vietos dailininko nutapytam LDK didžiojo etmono, Vilniaus vaivados, Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios fundatoriaus Mykolo Kazimiero Paco portretui.

Adresas: Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius
Tel. / faks. (8 5) 212 0841, tel. (8 5) 212 4258
vytautas.balciunas@lndm.lt