VU Konfucijaus instituto viešų renginių ciklas „Kinų meno tradicijos“

2017 m. vasario 14–balandžio 4 d.

   VU Konfucijaus instituto viešų renginių ciklas LDM „Šilko kelias. Senoji Kinijos dailė“ parodos metu:

 

    „KINŲ MENO TRADICIJOS“  

 

1.    Vasario 14 d. 18 val.
Akad. Antano Andrijausko paskaita „Kinų meno tradicijos savitumas“

 

Paskaitoje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į kinų dailės tradicijos savitumą plačioje lyginamosios analizės perspektyvoje. Pradžioje glaustai aptariamos kinų dailės ištakos, pagrindiniai istoriniai jos raidos etapai, sąsajos su įvairiomis kosmogoninėmis ir estetinėmis teorijomis. Ypatingas dėmesys skiriamas menų hierarchijai ir jų istorinėms metamorfozėms, išskiriami pagrindiniai estetiniai tradicinės kinų dailės principai, dailininkų santykis su jį supančiu gamtos pasauliu, įvairiais išoriniais ir vidiniais meninės kūrybos procesą įtakojančiais veiksniais, dėmesys įvairiems technologiniams kūrybos aspektams.  

 

2.    Vasario 21 d. 18 val.
Dr. Miglės Lebednykaitės paskaita „Skulptūra ir taikomoji dailė imperinėje Kinijoje“

 

Paskaitoje apžvelgiama skulptūros ir taikomosios dailės raida imperinėje Kinijoje. Didžiausias dėmesys skiriamas Tang epochos (618–907) mažosios skulptūrinės plastikos keramikai, dekoruotai trijų spalvų glazūra (sancai), kurios ritualinė paskirtis glaudžiai siejasi su pomirtinio gyvenimo kultu, tekstilės, kostiumo ir juvelyrikos meninės formos ypatumams. Naudojant vaizdinę medžiagą, kaip kitos kultūros pažinimo priemonę, plačiau aptariami Tang dinastijos laikų sancai meistrų meno kūrinių personažų ir siužetinių scenų vaizdavimo būdai, kartu atskleidžiant kinų moterų kostiumo grožį, audinių raštus, ryškiausias papuošalų, įmantrių šukuosenų ir kosmetikos madų tendencijas.

 

 

 

3.    Vasario 25 d. 12 val.
      Kaligrafijos kūrybinės dirbtuvės suaugusiems (anglų kalba)

 

Kūrybinėse dirbtuvėse, kurias ves VU Konfucijaus instituto dėstytoja, menininkė Geng Lin bus pristatomi kaligrafijos meno šedevrai, svarbiausi stiliai, kaligrafijos priemonės, vadinamos „keturiomis brangenybėmis“, bet to kiekvienas paėmęs į rankas kinišką teptuką turės galimybę iš arčiau susipažinti su kaishu stiliumi.
Išankstinė registracija tel. 85 212 14 77

 

4.    Kovo 14 d. 18 val.
Doc. Dr. Loretos Poškaitės paskaita „Kinų teptuko menas ir kultūra“

 

Pirmoje paskaitos dalyje bus kalbama apie kinų kaligrafijos vietą tradicinėje ir šiuolaikinėje Kinijos kultūroje, jos meninės išraiškos ypatumus ir vertinimo kriterijus. Bus siekiama atsakyti į klausimus, kuo kaligrafija skiriasi nuo paprasto rašymo ir kodėl ji negali būti tapatinama su abstrakčiuoju menu, nors būtent taip ją dažnai traktavo vakariečiai; kuo kaligrafija skiriasi nuo tapybos, nors šie du menai laikomi giminingais ir turinčiais bendras šaknis; kaip kaligrafija pasitelkiama kinų politikoje. Taip pat bus aptariami svarbiausi kaligrafijos stiliai, kurie gyvuoja iki šiol ir yra išradingai transformuojami šiuolaikiniame kinų mene. Antroje paskaitos dalyje plačiau aptariami kinų tapybos žanrai, ypač žmonių figūrų-portreto ir peizažo tapyba. Bus siekiama parodyti, kodėl pirmasis iš jų buvo beveik ignoruojamas, o antrasis susilaukė išskirtinio dėmesio Vakaruose.

 

5.    Balandžio 4 d. 12 val.
Kaligrafijos kūrybinės dirbtuvės vaikams (anglų kalba)

 

Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras kviečia 8-12 klasių mokinių grupes dalyvauti edukacinėje programoje ,,Dangiškasis drakonas“ bei konkurse. Iki kovo 24 d. konkurse norinčios dalyvauti klasės bus kviečiamos fotografuoti edukacinio užsiėmimo metu sukurtus darbus ir nuotraukas siųsti Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centrui el. paštu mpc@ldm.lt, nurodant mokyklos pavadinimą, klasę, mokytojo vardą, pavardę bei kontaktus. Originaliausius kūrybos darbus konkurso atrankai pristačiusi klasė balandžio 4 d. bus kviečiama į susitikimą su Vilniaus universiteto dėstytoja, menininke Geng Lin. Geng Lin ves kūrybines kaligrafijos dirbtuves, kurių metu bus pristatyti kaligrafijos stiliai ir technikos subtilybės; kiekvienas paėmęs į rankas kinišką teptuką ant ryžių popieriaus išmoks parašyti drakono hieroglifą, o geriausiai pasirodžiusius apdovanos, užrašydama lietuviškus vardus kiniškai.

 

Registracija į edukacinius užsiėmimus tel. 8 5 212 18 13

 

Įėjimas į renginius laisvas

 

Arsenalo g. 3A, LT-01100 Vilnius
Tel. (8 5) 262 8080, (8 5) 212 1813
El. p. tddm@lndm.lt
Muziejus pritaikytas asmenims, turintiems judėjimo sutrikimų

Taip pat žiūrėkite

Paroda

Paroda „Šilko kelias. Senoji Kinijos dailė“

Galerija

Parodos „Šilko kelias. Senoji Kinijos dailė“ atidarymas