Boleslovas Ruseckas. Autoportretas

Boleslovas Ruseckas. Autoportretas. 1852 m. Drobė, aliejus, 46 x 37, Lietuvos dailės muziejaus eksponatas. 5. Boleslovas Mykolas Ruseckas (1824–1913) – dailininkas, kolekcininkas, tapytojo Kanuto Rusecko sūnus. Studijavo Peterburgo dailės akademijoje pas Karlą Briulovą ir Fiodorą Bruni. 1854 m. išvyko į kelionę po Europą, lankėsi Vienoje, Berlyne, Paryžiuje, ilgiau gyveno ir studijavo Romoje, 1857 m. buvo nuvykęs į Krokuvą. Grįžęs gyveno Vilniuje. Tapė portretus, altorių paveikslus, peizažus. Kolekcionavo meno kūrinius. Dalį savo meno rinkinių testamentu paliko Vilniaus mokslo bičiulių draugijai. Portretas biustinis. Vaizduoja 25–30 metų vyrą, pasisukusį į kairę, žvelgiantį į žiūrovą, dešinę ranką priglaudusį prie krūtinės. Vyras tamsiaplaukis, su ūsais ir barzdele. Vilki mėlyną švarką. Ant kaklo užrišta tamsi smulkiai ornamentuota skara. Fonas bedaiktis, melsvai pilkas. Kitoje paveikslo pusėje užrašas: „Portret Bolesława Rusieckiego malowany przez niego jest własnością Stefanii z Karpowiczów B. Rusieckiej. Zlokowany u Wbx. Kazimierza Zalewskiego kanoninka i prokorycza Ostrobramskiego z prośbą zwrócenia go na zadanie właścicielki. Wilno. Sierpnia 22 d. 1857 roku.“ Aprašė Dalia Tarandaitė. Lietuvos dailės muziejaus eksponatas

Adresas: Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius
Tel. / faks. (8 5) 212 0841, tel. (8 5) 212 4258
vpg@lndm.lt