Pilies g. 12

Fotografas – Tomas Kapočius
Pilies g. 12. 2018
Lietuvos dailės muziejus

Jan Bułhak (1876–1950), Janusz Bułhak (1906–1977)
Kapitulos namai (antras ir trečias iš kairės – Pilies g. 12). 1944
Lietuvos dailės muziejus

Jan Bułhak (1876–1950)
Pilies gatvės kiemas [Pilies g. 12]. 1912
Lietuvos dailės muziejus

Pastatas sudarytas iš anksčiau vienas šalia kito stovėjusių dviejų XVI a. pastatytų mūrinių namų, vadintų čia gyvenusių auksakalių Volfgango ir Klemenso vardais. Nuo XVI a. pabaigos šie du namai priklausė karališkajam vaistininkui Stanisławui Kędzierskiui, kuris 1655 m. karo su Maskva metu apgriautus pastatus 1678 m. pardavė prelatui Benedyktui Żuchorskiui. Rekonstruoti, nutinkuoti namai įgavo baroko stiliaus bruožų. 1695 m. testamentu prelato namus paveldėjo Vilniaus katedros kapitula, kuri čia apgyvendindavo kanauninkus ir dalį patalpų nuomojo įvairių profesijų miestiečiams: kepėjui, smuklininkui, vyninės savininkui ir kitiems. Tarpukariu šiuose pastatuose veikė fotoateljė, butus nuomojosi Vilniaus universiteto studentai. Per 1944 m. gaisrą pastatai sudegė ir apgriuvo. 1957–1958 m. vykdant namų atstatymo darbus, nuo fasadų buvo pašalintas tinkas ir aptikta vėlyvosios gotikos architektūra. 1960 m. abu namai sujungti vienu numeriu. Frontonas atkurtas 1986 m.

Asmenybės

RICHARD BACZANSKI (1859–?)

Fotografas, bajoras. 1884–1886 m. kartu su Stanisławu Filibertu Fleury ir Faustynu Łopatyńskiu turėjo fotoateljė Šv. Dvasios vienuolyno name Didžiojoje g. 70. Po Łopatyńskio mirties (1886) Baczanskio ir Fleury ateljė veikė nuo 1887 iki 1892 m. 1892–1910 m. Baczanskis dirbo vienas. Pradžioje tuo pačiu adresu, vėliau ateljė perkėlė į Pilies gatvę (dabar – Pilies g. 12).

Citatos

Vaistininko Stanislovo Kendžerskio (Kędzierski) mūrnamis, priklauso miesto jurisdiktai. Atleistas nuo svečių prievolės per įvairius suvažiavimus pagal Vladislovo Vazos Vilniuje suteiktą privilegiją 1633 liepos 6 dieną, kadangi [savininkas] nusipelnė valdovui karo žygiuose į Maskvą ir Valakiją. Dabar apgyvendintas Karūnos sekretorius, o prieš tai gyveno irgi jo pirmtakas. Namo apačioje, už vartų, vaistinė su nedideliu sandėliu, priemene, kambarys su papildomu kambarėliu ir priemene, priešais sandėlis. Namas užstatytas Dzevaltovskiui, kaip jis pats teigė, ir ketinama jį naujai sumūryti. Virš kambario, antrame aukšte, virtuvė, didelis valgomasis su kamara, prie jos nedidelis kambarėlis, sandėlis, kambarys su papildomu kambarėliu. Trečiame aukšte nedidelis kambarys, o virš valgomojo du kambarėliai su kamara ir virtuvėle. Kieme, namo gale, pirtis, virtuvė ir kambarėlis, užstatyti Dzevaltovskiui, alkoholio darykla, arklidė porai arklių laikyti, tuščia pašiūrė, po mūrnamiu trys rūsiai.

[Pilies 12, dalis]

„Karaliaus dvarui skirtų namų per valdovo [Vladislovo Vazos] apsilankymą Vilniuje 1636 m. surašymas“, Mindaugas Paknys, Vilniaus miestas ir miestiečiai 1636 m.: namai, gyventojai, svečiai, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 86.

© Visos teisės saugomos. 2024