Paroda „Viena diena nuostabiojoje žemėje“

2017 m. birželio 1–rugpjūčio 31 d.

Erich Klauck. Kuršių nerija. 1956.

Paroda „Viena diena nuostabiojoje žemėje“ yra programos „Klaipėda – Lietuvos kultūros sostinė 2017“ kultūrinio turizmo projekto „Nuostabiosios žemės beieškant. Nuo Nidos dailininkų kolonijos iki Prano Domšaičio“ dalis.

 

2009 m. Klaipėdoje buvo įkurta VšĮ Rytų Prūsijos dailės mylėtojų draugija „Nidden“, kurios tikslas – Rytų Prūsijoje sukurtų ir vaizdingai apie regiono gamtą, praeitį, gyventojus liudijančių dailės darbų paieškos, rinkimas bei sklaida. Draugijos pirmininkas A. Popovas per dešimtmetį Vokietijos meno kūrinių aukcionuose įsigijo daugiau nei 1 000 tapybos ir grafikos darbų, kurie reprezentuoja beveik 300 su Rytų Prūsija susijusių dailininkų kūrybą.

 

Prano Domšaičio galerijoje Klaipėdoje iki 2018 m. gegužės veikia paroda „Nuostabioji žemė. Dailininkai Rytų Prūsijoje. XIX a.–XX a. I pusės tapyba ir grafika iš Aleksandro Popovo rinkinio“, kurioje eksponuojami 141 dailininko 276 darbai, sukurti XIX–XX a. I p., kai Rytų Prūsijos dailė išgyveno pakilimą, o kraštas buvo tapęs traukos centru daugeliui dailininkų.

 

Parodoje Miniatiūrų muziejuje „Viena diena nuostabiojoje žemėje“ rodomi kiti A. Popovo rinkinio kūriniai. Darbus pateikė rinkinį prižiūrinti VšĮ „Nidden“. Eksponuojami Otto Beyerio (1885–1962), Richardo Birnstengelio (1881–1968), Prano Domšaičio (1880–1965), Fritzo Kempe’s (1898–1971), Ernsto Mollenhauerio (1892–1963), Annos Sinnhuber (1864–1947), kitų dailininkų tapybos ir grafikos darbai, kuriuose vyrauja Kuršių nerijos kraštovaizdžiai ir žvejų gyvenimo scenos. Daugelis parodos autorių buvo Karaliaučiaus dailės akademijos dėstytojai ar studentai, Nidos dailininkų kolonijos dalyviai.

 

Kultūrinio turizmo maršrutas „Nuostabiosios žemės beieškant. Nuo Nidos dailininkų kolonijos iki Prano Domšaičio“ yra programos „Klaipėda – Lietuvos kultūros sostinė 2017“ projektas, kuriam įgyvendinti susibūrė keturios pajūrio institucijos: LDM Prano Domšaičio galerija, VšĮ Thomo Manno kultūros centras, VšĮ „Nidden“ ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija. Maršrutas, skirtas besidomintiems pajūrio regiono kultūros, dailės paveldu, padės atrasti XIX–XX a. I p. dailininkų pamėgto tapytojų rojaus pėdsakus Klaipėdoje, Smiltynėje, Juodkrantėje ir Nidoje. Jo pagrindu tapo keli unikalūs, su pamario kraštu susiję reiškiniai: istorinė Nidos dailininkų kolonija, iš Mažosios Lietuvos (Prūsų Lietuvos) kilusio tapytojo ekspresionisto P. Domšaičio kūryba, klaipėdiečio A. Popovo sukauptas vertingas Rytų Prūsijos XIX–XX a. I p. tapybos ir grafikos rinkinys, taip pat vietos Kuršių nerijoje ir Klaipėdoje, primenančios apie kadaise čia gyvenusius ir kūrusius dailininkus.

 

Projekto rėmėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė.

 

www.kulturosuostas.lt

L. Rėzos g. 3, LT-93101 Juodkrantė
+370 469 53 323, +370 46 410 412
pamario.galerija@lndm.lt