Miniatiūrų muziejus kviečia dalyvauti vaikų ir jaunimo kūrybos konkurse „Iliustruojame Liudviko Rėzos rinktas dainas“

iki 2016 m. balandžio 28 d.

2016 m. sukanka 240 metų, kai Kuršių nerijos Karvaičių kaime gimė Liudvikas Rėza (1776–1840), lietuvių raštijos puoselėtojas, lituanistas, tautosakininkas, Karaliaučiaus universiteto teologijos profesorius, pirmasis išleidęs Kristijono Donelaičio poemą „Metai“ (1818). Itin reikšminga L. Rėzos veiklos sritis buvo lietuvių tautosakos rinkimas ir tyrinėjimas. 1825 m. kartu su pagalbininkais jis sudarė pirmąjį lietuvių tautosakos rinkinį ,,Dainos“, kuriame paskelbė straipsnį apie  lietuvių liaudies dainas.

Tikimės, kad konkursas „Iliustruojame Liudviko Rėzos rinktas dainas“ paskatins vaikus ir jaunimą daugiau sužinoti apie vieną žymiausių XIX a. pradžios lietuvininkų (Mažosios Lietuvos lietuvių) kultūros veikėjų, domėtis etnokultūros paveldu, prisidės prie kūrybiškumo ugdymo.

 

Konkurso sąlygos

 

  1. Konkurso tema – miniatiūrinės iliustracijos dainoms iš Rėzos parengto lietuvių liaudies dainų rinkinio: „Parbėg laivelis“, „Sugavau zylę zylelę“, „Jau aušt aušružė“. Dainų tekstai prisegti prie konkurso sąlygų.

 

  1. Konkursui pateiktos iliustracijos bus vertinamos trijose amžiaus grupėse: I amžiaus grupė – 6–10 metų, II amžiaus grupė – 11–14 metų, III amžiaus grupė – 15–18 metų.

 

  1. Ilgiausia iliustracijos kraštinė – 15 cm. Iliustracijos atliekamos ant popieriaus pasirinkta technika: akvarelė, spalvoti pieštukai, guašas, tušas. Technikas galima derinti. Bus vertinamos tik konkurso sąlygose nurodytų dainų iliustracijos.

 

  1. Kiekvienos konkursui pateiktos iliustracijos antroje pusėje turi būti etiketė, kurioje prašome nurodyti: dalyvio vardą, pavardę, amžių, iliustruojamos dainos pavadinimą, atlikimo techniką, ugdymo įstaigą, mokytojo pavardę, vardą, tel., el. paštą. Pageidautina, kad informacija būtų surinkta kompiuteriu.

 

  1. Dalyviai, pateikdami darbus konkursui, visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia konkurso organizatoriams neišimtines teises viešai skelbti konkursui pateiktus kūrinius ar jų kopijas. Pasibaigus parodai, iliustracijos liks konkurso organizatoriui.

 

  1. Iliustracijų laukiame iki 2016 m. balandžio 28 d. adresu: Prano Domšaičio galerija, Liepų 33, LT-92145 Klaipėda. Informaciją apie konkursą teikia konkurso koordinatorė muziejininkė Rita Kauneckienė, tel. (8 46) 410 421, el. p. miniatiuru.muziejus@zebra.lt

 

  1. Darbus vertins: Natalija Kvietkauskienė, Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja; Rima Baukaitė, dailės mokytoja ekspertė; Audronė Bružinskienė, Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ folkloro ansamblio „Giedružė“ vadovė, kartu su ansamblio atlikėjais 2016 m. įvertinta Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premija; Albertas Danilevičius, skulptorius, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, renovavęs Eduardo Jonušo paminklą L. Rėzai; Rita Kauneckienė, Prano Domšaičio galerijos muziejininkė.

 

  1. 2016 m. gegužės 22–rugsėjo 15 d. Miniatiūrų muziejuje Juodkrantėje vyks atrinktų iliustracijų paroda. Parodos atidarymo metu paskelbsime konkurso „Iliustruojame Liudviko Rėzos rinktas dainas“ Dalyviams bus įteikti diplomai, o meniškiausios iliustracijos bus publikuojamos Lietuvos dailės muziejaus svetainėje www.ldm.lt/mm

 

Apie miniatiūras

 

Miniatiūros – nedidelio formato, kruopščiai atlikti tapybos, skulptūros, grafikos, taikomosios dailės kūriniai.

Iliustracija (lot. iliustratio, vaizdus aiškinimas, vaizdavimas)grafikos kūrinys, puošiantis, aiškinantis, papildantis, interpretuojantis tekstą.

 

Miniatiūrų muziejuje Juodkrantėje rodoma daugiau kaip 300 nedidelių vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūrinių. Reikšmingą ekspozicijos dalį sudaro vaizdo grakštumu ir subtilumu pasižyminti XVI–XX a. miniatiūrinė tapyba – peizažai, portretai, religinio, buitinio ir mitologinio žanro kūriniai, atlikti įvairiomis technikomis. Ekspozicijoje yra medalių, porcelianinių skulptūrėlių, bisero technika (siuvinėjimas spalvotais stikliniais karoliukais) sukurtų paveikslėlių, dėžučių, vėduoklių ir kitų kūrinių.

Muziejuje galima pamatyti unikalias talentingos savamokslės menininkės Lidos Meškaitytės (1927–1993) akvarelines miniatiūras. Miniatiūrų muziejaus eksponatai pristatomi virtualioje parodoje https://www.lndm.lt/virtuali-ekspozicija-miniatiuru-muziejaus-juodkrante-ekspozicijos-fragmentai/

 


 

Parbėg laivelis

                                                       

Parbėg laivelis                                           

Nuo Venčio rago

Sidabro šotoms,

Auksu lioduotoms.

 

Į tą laivelį,

Į tą juodąjį

Sėd ir bernelis

Baltai raudonas

 

– Eikš eikš, bernyti,

Eikš eikš, jaunasis,

O tai mudu bėgsiv

Plačioms maružėms!

 

Per aslą ėjau,

Grindys bildėjo,

Mano mergelė

Stale sėdėjo.

 

– Eikš eikš, mamuže,

Eikš eikš, baltoji,

Pataisyk manie

Rūtų vainikėlį!

 

Pataisyk manie

Rūtų vainikėlį,

Palydėk mane

Ben per laukelį!

 

Tol aš lydėjau,

Kol priregėjau

Rūtų vainikėlį

Bešvytruojantį.

 

Dar nenuėjau

Nė pusę kelio,

Sutrinko bildo

Bėri žirgeliai.

 

Sutrinko bildo

Bėri žirgeliai,

Suraudo verkė

Jauna mergelė.

 

 

O kad aš ėjau

Per Minės kiemą,

Minės berneliai

Į man‘ veizdėjo

 

O ar jūs veizdat,

Ar jūs neveizdat,

Juk žinot patys,

Aš jums neteksiu.

 

Kurio norėjau,

Širdy turėjau,

Tam aš ir daviau

Baltą rankelę.

 

Tam aš ir daviau

Baltą rankelę,

Tam dovanojau

Aukso žiedelį.

 

Bernelio mano

Juodos akelės,

Jis nebijojo

Tamsios naktelės.

 

O kad jis ėjo

Į žirgų strają,

Jam nereikėjo

Šviesios liktužės.

 

Žib jo akelės

Kaip žiburėlis,

Skaistus veidelis

Kaip bijūnėlis.

 

– Kovok, berneli,

Kad neuždegtų

Tavo akelės

Mano širdelę.

Jau aušt aušružė

 

Jau aušt aušružė,

Žadin mamužė:

– Kelkis, jauna mergyt!

 

Dar n‘atsikėlus

Klausiau mamužės:

– Kur dėjai vainikėlį?

 

– O aš įdaviau

Vainikytį tavo

Kieme jaunam bernyčiui.

 

– Ei bernyt bernyt,

Bernyti mano,

Kur dėjai vainikėlį?

 

– O aš įmečiau

Vainikytį tavo

Į srovingą upužę!

 

Vainikytis plaukia,

Gulbikės šaukia,

Tai man gražu klausyt!

 

Įsižiūrėkis,

Mergyte mano,

Kaip dreba bėrs žirgytis.

 

Taip tu drebėsi,

Mergyte mano,

Kad mano valioj būsi.

 

Į penkis metus

Tave nebausiu,

Pakolei apsidžiaugsiu.

 

– Ar taip kalbėjai,

Šelmi bernyti,

Kol mane perkalbėjai?

 

Neketinai bausti,

Ketinai pajausti,

Ant rankužių nešiot.

 

Sugavau zylę zylelę

 

Sugavau zylę zylelę,

Sugavau zylę zylelę

Į savo baltas rankeles,

Į savo baltas rankeles.

 

Įleidau zylę zylelę,

Įleidau zylę zylelę,

Į savo rūtų darželį,

Į savo rūtų darželį.

 

– Žiūrėk, mergyte, pro langą,

– Žiūrėk, mergyte, pro langą,

Ką dirb zylelė daržely,

Ką dirb zylelė daržely.

 

Zylelė rūtytes skynė,

Zylelė rūtytes skynė,

Mergytė vainiką pynė,

Mergytė vainiką pynė.

 

Mergytė miego susnūdo,

Mergytė miego susnūdo,

Zylė iš daržo išsprūdo,

Zylė iš daržo išsprūdo.

 

Sugavau strazdą strazdelį,

Sugavau strazdą strazdelį,

Į savo baltas rankeles,

Į savo baltas rankeles.

 

Įleidau strazdą strazdelį,

Įleidau strazdą strazdelį,

Į savo naują strajelę,

Į savo naują strajelę.

 

Žiūrėk, bernyti, pro langą,

Žiūrėk, bernyti, pro langą,

Ką dirb strazdelis strajelėj,

Ką dirb strazdelis strajelėj,

 

Strazdužis šienužį pešė,

Strazdužis šienužį pešė,

Bernytis žirgužį šėrė,

Bernytis žirgužį šėrė.

 

Bernytis miego susnūdo,

Bernytis miego susnūdo,

Strazdas iš strajos išsprūdo,

Strazdas iš strajos išsprūdo

Rėza L., Lietuvių liaudies dainos, Vilnius: Vaga, 1964, t. 2, p. 184–187, 76–77, 67–69

L. Rėzos g. 3, LT-93101 Juodkrantė
+370 469 53 323, +370 46 410 412
pamario.galerija@lndm.lt