Metų laikai Rytų Prūsijos dailėje

2019 m. birželio 4–rugsėjo 29 d.

Hans Julius Bernhard Kallmeyer. Briedžiai pievoje. A. Popovo nuosavybė

Kultūrinio turizmo maršruto „Nuostabiosios žemės beieškant. Nuo Nidos dailininkų kolonijos iki Prano Domšaičio“ parodoje „Metų laikai Rytų prūsijos dailėje“  eksponuojama XIX a.–XX a. I p. tapyba  iš Aleksandro Popovo (Klaipėda) rinkinio.

 

Klaipėdoje veikiančios VšĮ Rytų Prūsijos dailės mylėtojų draugijos „Nidden“ tikslas – dailės darbų, sukurtų Rytų Prūsijoje ir vaizdingai bylojančių apie regiono gamtą, praeitį, gyventojus, paieškos, kaupimas ir aktualizavimas. Draugijos pirmininkas Aleksandras Popovas per dešimtmetį Vokietijos meno kūrinių aukcionuose įsigijo maždaug 1300 tapybos ir grafikos darbų, kurie reperezentuoja beveik 300 dailininkų, susijusių su Rytų Prūsija, kūrybą. Draugija nuolat rengia rinkinio parodas Lietuvoje ir už jos ribų.

 

Parodoje „Metų laikai Rytų Prūsijos dailėje“ eksponuojami paveikslai atspindi ryškiausius Rytų Prūsijos dailės istorijos reiškinius – Karaliaučiaus dailės akademiją (veikė nuo 1845 m. iki 1945 m.) ir Nidos dailininkų koloniją (susiformavo XIX a. pab., veikė iki 1945 m.), supažindina su čia gimusių, nuolat šiame krašte gyvenusių ar tik epizodiškai jame buvojusių dailininkų kūryba.

Marios ir jūra, kopos ir pušys, mažos žvejų trobelės, grakštūs kurėnai, paslaptingi briedžiai, žvejų ir valstiečių darbai ir šventės – tai buvo pagrindiniai Nidos dailininkų kolonijos dalyvių paveikslų motyvai. Parodoje eksponuojamuose paveiksluose užfiksuotos ir kitos Rytų Prūsijos vietovės, miškų masyvai, derlingi laukai. Tai  temos, kurios buvo artimos visiems Rytų Prūsijoje kūrusiems dailininkams. Pamarių, pajūrio aplinka dažniausiai vaizduojama vasarą. Bet vėlyvo rudens, žiemos ir ankstyvųjų pavasario potvynių vaizdai patvirtina, kad dailininkai prie Kuršių marių, Aistmarių ar Nemuno deltoje lankydavosi ne tik vasarą.

 

Gustav Boese. Mieste. A. Popovo nuosavybė

2014 m. Lietuvos dailės muziejaus padalinyje Klaipėdoje Prano Domšaičio galerijoje buvo atidaryta ilgalaikė paroda „Nuostabioji žemė. Dailininkai Rytų Prūsijoje. XIX a.–XX a. I pusės tapyba ir grafika iš Aleksandro Popovo rinkinio“, kurioje eksponuojami 141 dailininko 276 darbai, sukurti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje, kai Rytų Prūsijos dailė išgyveno pakilimą, o kraštas buvo tapęs traukos centru daugeliui dailininkų.  Keliaudami kultūrinio turizmo maršrutu „Nuostabiosios žemės beieškant. Nuo Nidos dailininkų kolonijos iki Prano Domšaičio“, nepamirškite aplankyti Prano Domšaičio galerijos Klaipėdoje (Liepų g. 33).

 

Kultūrinio turizmo maršruto projekto organizatoriai: Thomo Manno kultūros centras, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, VšĮ „Nidden“, LDM Prano Domšaičio galerija

Projekto partneris Neringos muziejai

Projekto rėmėjai: Klaipėdos miesto savivaldybė, Neringos savivaldybė

L. Rėzos g. 3, LT-93101 Juodkrantė
+370 469 53 323, +370 46 410 412
pamario.galerija@lndm.lt