Pranciškus Smuglevičius. Persų pasiuntiniai pas etiopų karalių.

Pranciškus Smuglevičius. Persų pasiuntiniai pas etiopų karalių. Drobė, aliejus, 145 x 184. Lietuvos dailės muziejaus eksponatas. Tapydamas paveikslus antikiniais siužetais P. Smuglevičius (1745–1807) įkvėpimo sėmėsi iš antikos autorių (Herodoto, Plutarcho, Homero, Vergilijaus) veikalų, vaizduojamiems siužetams suteikdamas filosofinę moralizuojančią potekstę, atitinkanti švietėjiškojo klasicizmo dvasią. Iliustruodamas Herodoto Istorijoje aprašytus epizodus jis nutapė dvi pasiuntinių priėmino scenas, per analogiją prabylojančias apie tautų teisę į nepriklausomybę bei kovą už ją. Persų pasiuntinių priėmimo scenoje jis pavaizdavo persų karaliaus Kambizo (529-522 m. pr. Kr.), sumaniusio karo žygį prieš Etiopiją, žvalgus, atvykusius pas etiopų karalių su dovanomis: purpurine mantija, auksiniu vėriniu ir sage, alebastro dėžute su balzamu ir vyno amforomis. Etiopų karalius, perpratęs jų klastą, pasiuntiniams įteikia lanką, liepdamas persų karaliui perduoti, kad jis pataria tik tada žygiuoti su kariuomene prieš etiopus, kai persai įstengs įtempti tokio dydžio lankus. Kol to nebus, tegul persai dėkoja dievams, kad jie Etiopijos sūnums neįdiegė minties prie savosios žemės prisijungti svetimas. P. Smuglevičiaus kompozicijoje lanką regime jau persų pasiuntinio rankoje. Etiopų karalius, nežiūrėdamas į prie jo kojų sukrautas dovanas, valdingu mostu varo svečius lauk. Rytietiški veikėjų apdarai, egzotiški tipažai, prabangios dovanos kuria spalvingą, barokiškai turtingą reginį. Aprašė Dalia Tarandaitė.

Adresas: Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius
Tel. / faks. (8 5) 212 0841, tel. (8 5) 212 4258
vpg@lndm.lt